Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1685-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1685-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 09, 11, 21, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Centrifúgy, odstredivky (stroje); čerpadlá; drviče; elektrické otvárače na konzervy; kávové mlynčeky okrem ručných; kompresory; kosačky; krájače na chlieb (stroje); elektrické kuchynské stroje; elektrické kuchynské roboty; lisy na ovocie; mangle; žehliace stroje; elektrické mlynčeky na mäso; mäsové mlynčeky (stroje); mixéry (stroje); elektrické mixéry pre domácnosť; stroje na miešanie; elektrické kuchynské mlynčeky; ručné nástroje a náradie (nie na ručný pohon); nástrojové brúsky; nástrojové brúsky, ostričky (stroje); elektrické nože; elektrické nožnice; nože (časti strojov); práčky; stroje na strúhanie zeleniny; šijacie stroje; elektrické šľahače; umývačky riadu; ventilátory motorov a hnacích strojov; vŕtačky; vysávače; žmýkačky; obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; brúsky (stroje); brúsne kamene (časti strojov); brúsne kotúče [ako časti strojov]; brúsne stroje pre rezacie nástroje; vysokotlakové čistiace stroje; drviče odpadu; elektrické kuchynské drviče; odsávače (stroje); odvádzače kondenzátu; parné generátory alebo kotly (stroje).
08 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon);; nožiarsky tovar; jedálenské príbory (nože, vidličky a lyžice); britvy; žiletky na holenie; britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); škrabky (ručné nástroje); žehličky; detské príbory; plastové príbory; strieborné príbory (nože, vidličky a lyžice); čepele, nože (zbrane); čepele nožníc; brúsne kamene; dýky; epilačné pinzety; extirpátory (ručné nástroje); elektrické pilníky na nechty; ihlové pilníky; hrable; kliešte; keramické nože; kladivá (ručné nástroje); kliešte na nechty; kosy; kombinované kliešte (ručné nástroje); krájače na zeleninu; krájače na pizzu (neelektrické); krájače na ovocie na kúsky; krájače syrov (neelektrické); krájače vajec (neelektrické); krompáče; kutáče; kulmy na vlasy; leštiace, hladiacie nástroje; lyžice; lyžice (ručné náradie); mačety; lopaty; lovecké nože; meče; mäsiarske nože; nástroje na ostrenie; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); motyky; nože; nožnice; nože na otváranie ustríc; nože na čistenie rýb od šupín; nože pre domácich majstrov (skalpely); oblúkové píly; ostriace nástroje; pílky (ručné náradie); pilníky na nechty; pinzety; pošvy na meče; puzdrá na holiace potreby; prístroje na tetovanie; rezačky; ručné frézy; ručné vŕtačky; rukoväti nožov; ručné zdviháky; ručné vyťahovače klincov; ručné záhradné náradie; zveráky; výstružníky; vidly; vreckové nože; vidlice na porciovanie mäsa; trhacie pazúry na mäso; tetovacie ihly; štepárske nástroje; skrutkovače (nie elektrické); šmirgľové brúsne kotúče; sochárske dláta; sekáče na ľad; šable; šidlá; sekáčiky (ručné nástroje); sekery so širokou čepeľou; sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov).
09 - Vedecké zariadenia a nástroje; navigačné nástroje; navigačný softvér; globálne navigačné prístroje; zememeračské prístroje a nástroje; elektrické regulačné prístroje; fotografické prístroje; kinematografické prístroje a zariadenia; optické prístroje a nástroje; dopravné signalizačné zariadenia (semafory); svetelné bezpečnostné signalizačné zariadenia; kontrolné zariadenia a prístroje; záchranné prístroje a zariadenia; prístroje na vzdelávanie a vyučovanie; meracie prístroje; váhy; prístroje a nástroje na váženie; zariadenia na nahrávanie zvuku; prenosné zariadenia na reprodukciu zvuku; zariadenia na prenos zvuku; zariadenia na reprodukciu videa; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; meteorologické prístroje; rádiotelefónne zariadenia; autorádiá; diaľkové ovládače; fotoaparáty; webové kamery; televízne kamery; kinematografické kamery; video kamery; nabíjačky akumulátorov; nabíjačky batérií; prenosné nabíjačky; ukazovatele tlaku (tlakomery); elektrické vodiče; fotografické vybavenie; spúšte uzávierok (fotografia); fotovoltické (solárne) články; prístroje na nočné videnie; okuliare na nočné videnie; zariadenia pre termálne zobrazovanie pre nočné videnie; termovízne kamery; termostaty; inteligentné hodinky; podvodné kamery; ďalekohľady; poľovnícke ďalekohľady; kryty pre ďalekohľady; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zväčšovacie šošovky; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové operačné programy (nahraté); optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; stroje na počítanie a triedenie peňazí; nosiče zvukových nahrávok; elektrické monitorovacie prístroje; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; telemetre, optické diaľkomery; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; audiovizuálne prijímače; taxametre; rýchlomery, tachometre; indikátory množstva; počítačové pamäte; presné meracie prístroje; optické prístroje a nástroje; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; prístroje na zaznamenávanie času; digitálne počítadlá (totalizátory); hlasovacie zariadenia; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); čítačky čiarových kódov; periférne zariadenia počítačov; digitálne súradnicové zapisovače; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové rozhrania; počítačové meniče diskov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky; prehrávače kompaktných diskov; elektronické vreckové slovníky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); notebooky (prenosné počítače); elektronické informačné tabule; video displeje; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); počítačové hry (softvér); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; prenosné počítače; obaly na notebooky; tašky na notebooky; čítačky elektronických kníh; smartfóny; tablety (prenosné počítače); počítačový hardvér; mobilné telefóny; digitálne tabule; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; elektronické interaktívne tabule; elektronické partitúry (sťahovateľné).
11 - Osvetľovacie prístroje; osvetľovacie zariadenia; osvetľovacie telesá; vykurovacie telesá; zariadenia na vykurovanie; parné kotly (nie časti strojov); variče; sporáky na varenie; autoklávy, elektrické, na varenie; spotrebiče na chladenie; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na chladenie vody; vetracie zariadenia; zariadenia na sanitárne účely; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; ventilátory (klimatizácia); prenosné elektrické ventilátory; stropné ventilátory; stolové ventilátory; plynové grily; elektrické grily; barbecue grily; hriankovače; elektrické kanvice; elektrické kávovary; kuchynské odsávače; rúry na pečenie pokrmov; ohrievače vody; ponorné ohrievače; ohrievače tanierov; elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; radiátory (na kúrenie); elektrické radiátory; solárne kolektory na vykurovanie; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; tlakové hrnce, elektrické; žiarovky; lampy; sušičky (stroje); sušiče na vlasy; zariadenia na sušenie; digestory na odsávanie pary určené pre kuchynské sporáky; kuchynské drezy; antikorové kuchynské drezy; kameninové kuchynské drezy; elektrické kuchynské potreby na varenie a pečenie; kuchynské sporáky; stolné variče; varné prístroje a zariadenia; mikrovlnné rúry; horáky; držiaky plynových horákov; grily (prístroje na pečenie); ražne ako súčasť kuchynského zariadenia; vyhrievacie platne (variče); zariadenia na pečenie chleba; elektrické varné kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávové filtre; filtre na pitnú vodu; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; osvetľovacie prístroje a zariadenia; žiarivky; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); cylindre svietidiel; objímky na svietidlá; rozptyľovače svetla; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); zariadenia na horúcovodné kúrenie; kohútiky a kohúty na potrubia; vodovodné podložky, krúžky; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; dýzy; chladiace komory; chladiace prístroje a zariadenia; chladničky; mraziace zariadenia, mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; kachle; pece a piecky okrem laboratórnych; klimatizačné prístroje; bojlery, ohrievače vody; tlakové zásobníky vody; vodovodné zariadenia; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo plynových zariadení; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
21 - Elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; kuchynské nádoby; nádoby do domácnosti; potreby pre domácnosť; hrebene; špongie; kefy; štetky na holenie; kozmetické štetce; cukrárske štetce; kuchynský riad (okrem príborov); plastový kuchynský riad (okrem príborov); plastové taniere; taniere; poháre, šálky, hrnčeky na pitie; sklenené nádoby (domáce potreby); tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); dózy na čaj; fľaše; karafy; podnosy (tácne); držiaky na jedálne lístky; čínsky porcelán; formy na pečenie (kuchynské náradie); šejkre; sklené nádoby; poháre na ovocie; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); formy na ľadové kocky; formy na prípravu jedál; sifónové fľaše na sódovú vodu; koreničky; formy na zákusky a koláče; hrnce, hrnčeky; kuchynské mlynčeky, nie elektrické; lopatky na zákusky; porcelán; vázy; vedierka na ľad; jedálenské súpravy (riad); čajové súpravy (stolový riad); stojany na obrúsky; tanieriky pod šálky; cukorničky; ozdobné stolové misy; čajníky; šľahače (nie elektrické); ručné kávové mlynčeky; kávové súpravy (stolový riad); kávové filtre (nie elektrické); kávovary (nie elektrické); pokrievky na syr; príklopy na jedlo; trojnožky (kuchynské náradie); džbány; krčahy; potreby na prípravu jedál (nie elektrické); kanvice na kávu (nie elektrické); cedidlá na čaj; vrecká na cukrovinky; formičky na vykrajovanie cesta (kuchynské náradie); schránky na keksy; papierové a plastové poháre; sklené poháre; otočné podnosy (kuchynské náradie); škatuľky na desiatu; varechy; jednorázové taniere; poklopy z textílií na udržanie teploty v čajníkoch; kuchynské rukavice, chňapky; rukavice pre domácnosť; rukavice na utieranie prachu; leštiace rukavice; rukavice na umývanie automobilov; chladiace vložky na chladenie potravín a nápojov; podložky na stôl okrem textilných a papierových; prestieranie na stolovanie okrem textilného a papierového; prestieranie na stolovanie z bambusu; spony na obrusy; závažia na obrusy na stôl; naberačky na zmrzlinu; odkladacie tanieriky na čajové vrecká; plechy na pečenie; nádoby na pečenie; košíky na pečenie muffinov.
28 - Hry; hračky; stojany na vianočné stromčeky; umelé vianočné stromčeky; umelý sneh na vianočné stromčeky; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); golfové palice; lyžiarske palice; lakrosové palice (lakrosky); lyžiarske palice ku kolieskovým lyžiam; vaky na golfové palice; lyže; vodné lyže; paličky mažoretiek; kolieskové lyže; lyžiarske viazanie; hrany na lyže; obaly na lyže; brzdy na lyže; hracie karty; vymieňacie kartičky (kartové hry); antistresové hračky; atrapy, napodobeniny tovarov; dáma (hra); detské domčeky na hranie; detské trojkolky; domino (hra); divadelné masky; dróny (hračky); figúrky (hračky); gymnastické zariadenia; hlavolamy (puzzle); elektronické terče; hracie automaty; hracie videoautomaty; hračkárske modely; hracie konzoly; kaleidoskopy; inteligentná plastelína na hranie; lopty na hranie; mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); mäkké hračky; masky (hračky); matriošky; modely automobilov; lietajúce taniere (hračky); ovládače hracích konzol; ovládače hračiek; ovládače na počítačové hry (džojstiky); plastelína na hranie; plyšové hračky; prenosné hry a hračky so vstavanými telekomunikačnými funkciami; prístroje na hry; roboti (hračky); šachové hry; šachovnice; šípky (hra); spoločenské hry; stavebnice; terče; trampolíny; stroje na telesné cvičenia; vĺčiky (hračky); vzpieračské činky; tenisové siete; stoly na stolný tenis; rakety (športové náradie); stoly na stolový futbal; biliardové stoly; biliardové gule; biliardové tága; krieda na biliardové tága; lyže na surfovanie; hokejky; puky; kolieskové korčule; korčule; hracie rukavice; rapkáče; vuvuzely; lopty na hranie; balóny na hranie; gymnastické zariadenia; delobuchy (pyrotechnické hračky); chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávky (časti športových úborov); stolové hry; zariadenia lunaparkov; plyšové hračky; bublifuky; paličky mažoretiek; vozidlá (hračky); hracie karty; konfety; maskovacie štíty (športové potreby); papierové čiapky na spoločenské zábavy; stieracie žreby na lotériové hry; vreckové hry s LCD displejom; figúrky (hračky); činky; masky (hračky); dróny (hračky). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 27.99.07, 27.05.01, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rábek Tibor; Domoviny 704/17, Horná Kráľová 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/1, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1685-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 20.09.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1685-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.08.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Doručené
POZ 1685-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku