Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1685-2011
(111)  Trademark Number  232397 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.10.2021 
(210)  Application Number  1685-2011 
(220)  Application Date  07.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 17 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie.
02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy.
17 - Tesniaci izolačný tmel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GYNEX - CHEMALEX s.r.o.; Na lánoch 3298/10, Bratislava-Ružinov 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 3/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 8/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.01.2022 1/2022 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.04.2022 8/2022 PC3M
 
POZ 1685-2011
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.11.2011 165,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.11.2021 266,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1685-2011
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 07.10.2011 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 23.01.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 23.01.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 31.01.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 12.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 12.10.2021 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 24.11.2021 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 30.11.2021 Type Sent document
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.12.2021 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.12.2021 Type Delivered
Sprievodný list 15.12.2021 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 29.12.2021 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 19.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 19.01.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 19.01.2022 Type Delivered
Plná moc 19.01.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 16.03.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 28.03.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2022 Type Sent document
POZ 1685-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 28.03.2022 GYNEX - CHEMALEX s.r.o. GYNEX s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku