Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1685-2011
(111)  Trademark Number  232397 
(151)  Registration Date  12.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1685-2011 
(220)  Application Date  07.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 17 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Tmely na karosérie automobilov; lepidlá na priemyselné účely; priemyselné chemikálie.
02 - Nátery (farby); ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné prípravky na kovy.
17 - Tesniaci izolačný tmel. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.23, 27.03.15, 09.07.25, 27.05.09, 27.99.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GYNEX s.r.o.; Na lánoch 10, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.10.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 1685-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1685-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.10.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 07.10.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.10.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2011 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 23.01.2012 Type Delivered
5a Vyjadrenie označenia 23.01.2012 Type Delivered
6 výsledok rešerše 31.01.2012 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 31.01.2012 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.02.2021 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.10.2021 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered
12a Príloha inde neuvedená 12.10.2021 Type Delivered
12b Sprievodný list 12.10.2021 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Type Delivered
14 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 24.11.2021 Type Sent document
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.11.2021 Type Sent document
16 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.12.2021 Type Payment
17 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.12.2021 Type Sent document
POZ 1685-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku