Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 168-93
(111)  Trademark Number  175989 
(151)  Registration Date  19.10.1995 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  04.03.2023 
(210)  Application Number  168-93 
(220)  Application Date  04.03.1993 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  10.01.1996 
(511)  International Classification of Goods and Services  28 
(511)  List of Classified Goods and Services  28 - Telocvičné a športové potreby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 18.01.21, 24.15.11, 26.03.23, 27.05.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BRIDGESTONE CORPORATION; 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo; JP 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.03.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2014 11/2014 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.01.2023 1/2023 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 168-93
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.01.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2014 7,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 168-93
S/N Item Name Date Type Document Payment
Osvedčenie Type Delivered
výsledok rešerše Type Internal Letter
Prihláška OZ 04.03.1993 Type Delivered
F0011 Popl. za prihlášku 26.03.1993 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.05.1994 Type Sent document
Plná moc 13.07.1994 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.07.1994 Type Payment
pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Type Internal Letter
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.01.2003 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.01.2003 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2003 Type Payment
Plná moc 13.02.2003 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.03.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2013 Type Payment
Plná moc 08.04.2013 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 30.05.2014 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 17.07.2014 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.11.2022 Type Delivered
Plná moc 21.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 21.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2022 Type Sent document
POZ 168-93
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.09.2014 BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.12.2022 BRIDGESTONE CORPORATION BRIDGESTONE CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku