Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1673-2007
(111)  Trademark Number  221573 
(151)  Registration Date  13.05.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  21.07.2013 
(210)  Application Number  1673-2007 
(220)  Application Date  21.07.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.02.2008 
(450)  Publication of Registration Date  07.07.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 37, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Batérie, akumulátory, elektrické a elektroinštalačné akumulátory, dosky akumulátorov, mriežky akumulátorov, prenosné napájacie prístroje, zariadenia a jednotky, prístroje na nabíjanie a dobíjanie batérií a akumulátorov, skrine a schránky pre batérie a akumulátory a prispôsobené pre ne, časti a vybavenia pre uvedené tovary.
37 - Opravárenské služby, inštalačné služby, opravárenské, inštalačné a údržbárske služby pre batérie a akumulátory vrátane nabíjania a dobíjania elektrických akumulátorov a elektrických batérií.
39 - Požičiavanie batérií, elektrických a elektroinštalačných batérií, akumulačných batérií, elektrických a elektroinštalačných akumulačných batérií, akumulátorov, elektrických a elektroinštalačných akumulátorov, všetko uvedené na použitie v automobilovom priemysle. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  CENTRA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Exide Technologies, S.A.; ul. Gdynska 31/33, Poznan; PL 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.07.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva 05.02.2008 2/2008 BB3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2008 7/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2009 9/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 1673-2007
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2007 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2009 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.07.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1673-2007
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 12.09.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 28.09.2007 Type Sent document
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 15.10.2007 Type Delivered
Plná moc 15.10.2007 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.10.2007 Type Payment
výsledok rešerše 21.11.2007 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 21.11.2007 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2008 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 19.05.2009 Type Delivered
Doklad o prevode 19.05.2009 Type Delivered
Plná moc 19.05.2009 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 19.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.07.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.07.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.11.2022 Type Delivered
POZ 1673-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.07.2009 Exide Technologies, S.A. Centra SA
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku