Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1671-96
(111)  Číslo ochrannej známky  184768 
(151)  Dátum zápisu  15.03.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  24.06.2016 
(210)  Číslo prihlášky  1671-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.06.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.06.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 16, 29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Želatínovacie a konzervačné prostriedky do potravín; kyselina citrónová.
16 - Knihy, noviny, časopisy.
29 - Ovocné prípravky v podstate zložené zo zahustenej ovocnej šťavy, ovocia a pektínu alebo iného spojiva na výrobu smotanových, tvarohových, pudingových, jogurtových a mliečnych krémov; hotové zákusky a to pudingové krémy, jogurtové krémy, ovocné krémy, tvarohové krémy, smotanové krémy a mliečne krémy, rovnako aj v kombinovanom balení spolu s práškom na prípravu štiav alebo s hotovými šťavami; prášky na prípravu zákuskov s použitím tvarohu, prípravky na torty a sladké pečivo, obsahujúce aromatické látky, zahusťovacie prostriedky a sladidlá, najmä tortové polevy, prostriedky na prípravky na torty, prípravky nákypov na náplne tort, hmoty na pečenie a náplňové hmoty, prostriedky na spevnenie dna tort; zmesi na pečenie; výrobky príbuzné pudingovým práškom na výrobu pudingových krémov, krémov, šľahaných krémov, želé, penových krémov na zákusky a iných sladkostí na spôsob pudingov; polotovary a to zmesi, ku ktorým je potrebné ešte pridať vajcia a/alebo mlieko, krémy na torty v tekutej a roztierateľnej podobe, ovocné a zeleninové prípravky, tiež sušené, konzervované alebo zmrazené; polievky a polievkové prípravky, tiež sušené, konzervované alebo zmrazené; ovocné polievky, prísady do polievok; zemiakové knedle, strapaté knedle, smažené hranolčeky, zemiakové vločky na potravinárske účely, opekané aj neopekané kusy zemiakov na potravinárske účely, prášok na výrobu zemiakových knedlí; zmrzlina, zmrazená strava a hotové jedlá, v podstate zložené z mäsových a rybích výrobkov s prísadou zeleniny, cestoviny, korenia, štiav a omáčok, ako aj zemiakov, tieto výrobky aj zmrazené; oleje na pečenie, arómy na pečenie okrem éterických olejov, stužovače šľahačky, krémy na torty v prášku, potravinové škroby, pripravovacie a zavarovacie prostriedky, ako konzervačné prostriedky do potravín, želatínovacie prostriedky do potravín, jedlá želatína, hydroxid sodný pre domácnosť, sprej do kuchynských foriem z tekutých potravinových tukov a emulgátorov, zmrazené ovocie a zelenina, mrazené ryby, mrazené zemiakové a strapaté knedle, mrazené smažené hranolčeky, tvarohové jedlá, hotová smotana, čerstvý syr a tvaroh, tiež na rozotieranie; zaváraniny a džemy; smotana, kyslá smotana tiež s bylinkami a korením, jogurt, tiež s ovocím; potraviny so zmrazeným ovocím, najmä pomarančové a citrónové šupky; čerstvý syr; ovocné a zeleninové konzervy, rybie, mäsové a ovocné rôsoly a želé, kvasené a nekvasené krémy do kuchyne, v podstate zložené z rastlinného tuku a mliečnych súčastí; krémy na prípravu zákuskov; pektíny; látky na želatínovacie ovocie, ako prášok na želatínovanie ovocia, pektín v tekutej, práškovej a roztierateľnej podobe, algináty, agar-agar, múka s jadrami na svätojánsky chlieb a rastlinné huspeniny.
30 - Náhradky cukru, umelé sladidlá; korenie, korenné suroviny, korenné zmesi, korenné soli a koreniace prípravky pevné a tekuté; pečivo a cukrárske výrobky, čokoláda, cukrovinky a čokoládové výrobky; zemiakové lupienky, drvená kukurica, kukuričné vločky a iné obilné vločky, hotové zákusky z obilného škrobu a obilnej múky, ako aj živočíšnych bielkovín ako chrumkavé pečivo; orechová pasta ako nátierka na chlieb, nátierky na chlieb v podstate zložené z rastlinných tukov cukru a/alebo medu, a/alebo mliečnych súčastí, a/alebo škrobového sirupu, a/alebo nugatu, a/alebo ovocia, a/alebo ovocných výťažkov s prísadou mletých a/alebo celých orechov, a/alebo arašidov, a/alebo sójových bôbov, a/alebo kakaa, a/alebo kakaových výťažkov, a/alebo vitamínov, a/alebo lecitínu, a/alebo kukurice a iných chuťových prísad; pečivo, najmä korenené keksy a lúhované pečivo; obilniny ako potraviny, prednostne potraviny vyrobené nadúvaním alebo pražením, alebo pečením obilia, najmä hotová obilná strava, ako aj výrobky vo forme tabuliek s prísadou cukru a/alebo medu a/alebo kakaa a/alebo ovocia a/alebo čokolády, a/alebo orechov; müsli ako potravinová zmes obsahujúca v podstate obilné vločky a sušené ovocie; šťavy a prípravky na šťavy vrátane šalátových nálevov, tiež sušené, konzervované alebo zmrazené; cestoviny; šťavy a omáčky v prášku vrátane šalátových nálevov v prášku, sladké aj slané polievky v prášku, prášky na smotanové omáčky, prášky do pečiva, droždie na pečenie, vanilkový cukor, prípravky na syrové pečivo, a to prípravky z rastlinných zahusťovacích a želatínovacích prostriedkov s prísadou aromatických látok a/alebo farbív; šťavy a prípravky na šťavy vrátane šalátových nálevov, tiež sušené a konzervované alebo zmrazené; pudingové prášky, pudingové krémy v prášku, krémy v prášku; pudingy na spôsob želé v prášku, tortová poleva; med, krémy z invertného cukru; želatínovací cukor, želatínovací prášok, čaj, instantný čaj, ľadový čaj, pizza; želatínovací cukor.
31 - Čerstvé, pražené a dražované orechové jadrá, arašidy, palmové jadrá, pistáciové jadrá, mandle a orechy kešu; pražené sójové bôby, dražované hrozienka, dražované sultánky.
32 - Sirupy a iné výrobky v rozsahu triedy 32 na prípravu nealkoholických nápojov v prášku alebo v granulách; koncentrované ovocné šťavy; ovocné výťažky, ovocné šťavy; všetky uvedené výrobky, pokiaľ možno, aj ako diétne potraviny alebo potraviny vhodné ako diéty alebo so zníženým obsahom kalórií a uhľohydrátov, tiež chladené alebo hlboko zmrazené. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dr. Oetker - Kvalita je najlepší recept 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oetker August, Dr., Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, 33 617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.1998 12/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.06.1999 06/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.08.2006 08/2006 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 01.08.2016 08/2016 ND3M
 
POZ 1671-96
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1671-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 24.06.1996 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.08.1998 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.08.1998 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.03.1999 Typ Odoslané
6 Žiadosť o opravu 19.04.1999 Typ Doručené
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.04.1999 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2006 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.05.2006 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2006 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2016 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.04.2016 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
14a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1671-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku