Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 167-2011
(111)  Trademark Number  230859 
(151)  Registration Date  14.11.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  167-2011 
(220)  Application Date  03.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.08.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.01.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 17, 19 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Cementové lepidlá; stavebné lepidlá; lepidlá a spojivá na priemyselné účely; lepidlá a spojivá na obkladačky; chemické látky na prevzdušnenie betónu; konzervačné prípravky a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; spojivá do betónu; suché stavebné lepidlá na báze cementu; vápenný hydrát; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu lepidiel.
17 - Tesniace a upchávacie materiály.
19 - Bitúmen, asfalt, živice; bridlica; stavebná malta; nekovové prenosné konštrukcie; smola; nekovový stavebný materiál; suché stavebné zmesi na výrobu alebo prípravu omietok, stierok alebo podlahových vrstiev a poterov; cement; murovacia malta; omietky pre stavebníctvo; dekoratívne omietky; stavebná malta; potery s výnimkou kovových; betón; štrk; vápno; piesok patriaci do tejto triedy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.05.01, 26.15.07, 26.01.04, 26.01.10, 26.01.24, 26.01.19, 26.03.04, 26.03.05, 27.01.12 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EXCEL MIX, s. r. o.; Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce; SK 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  03.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 167-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 167-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.02.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.02.2011 Type Delivered
2a Vyjadrenie označenia 08.02.2011 Type Delivered
2b Plná moc 08.02.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 31.05.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2011 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Type Sent document
7 Výpoveď plnej moci 14.07.2015 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.08.2015 Type Delivered
8a Plná moc 05.08.2015 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 23.09.2015 Type Sent document
10 dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2015 Type Sent document
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.06.2020 Type Delivered
POZ 167-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.09.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku