Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1660-2011
(111)  Trademark Number  233802 
(151)  Registration Date  12.12.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2021 
(210)  Application Number  1660-2011 
(220)  Application Date  03.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2012 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 16, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky vo forme krémov, gélov a pleťových vôd, pleťové krémy a lotiony na vlasy, dezodoračné prípravky na osobnú potrebu, hygienické prípravky, čistiace a toaletné prípravky, prostriedky určené na starostlivosť, čistenie a zošľachťovanie vlasov.
05 - Výrobky lekárnické a hygienické na lekárske účely, najmä hygienické potreby na lekárstvo a na osobnú hygienu patriace do tejto triedy.
16 - Kozmetické papierové vreckovky parfumované aj neparfumované, papierové obrúsky a prestieranie, hygienické papierové výrobky.
32 - Minerálne vody, limonády, stolové vody. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MAGNESIA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 09/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 02/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2020 06/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1660-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1660-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.10.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.10.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 12.12.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Type Sent document
6 Sprievodný list 03.01.2012 Type Delivered
6a Plná moc 03.01.2012 Type Delivered
6b Výpoveď plnej moci 03.01.2012 Type Delivered
7 Odpoveď na správu úradu 11.01.2012 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku 26.01.2012 Type Sent document
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.02.2012 Type Payment
10 oznámenie o zápise zmeny 20.02.2012 Type Sent document
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 17.04.2012 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 12.06.2012 Type Delivered
13 Odpoveď na správu úradu 18.06.2012 Type Delivered
14 pokyn na zverejnenie POZ 10.07.2012 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.12.2012 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Type Delivered
16a Plná moc 23.04.2020 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2020 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Type Delivered
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.06.2020 Type Sent document
20 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Type Delivered
20a Plná moc 11.08.2020 Type Delivered
21 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Type Sent document
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.02.2021 Type Delivered
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Type Delivered
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Type Sent document
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Type Payment
26 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
POZ 1660-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.02.2012 Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku