Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1647-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1647-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.08.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Digestíva (liehoviny a likéry); liehoviny; alkoholické nápoje okrem piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Smrekovička 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janštová Beáta; Pestovateľská 19, 977 01 Brezno 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 1647-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1647-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.07.2020 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 31.07.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 17.08.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.08.2020 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 21.08.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.09.2020 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.09.2020 Typ Platba
7 výsledok rešerše 08.09.2020 Typ Interné listy
8 Oznámenie k poplatkom 19.09.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 07.10.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť inde neuvedená 29.01.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 29.01.2021 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 08.02.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
12 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 15.02.2021 Typ Platba
13 vyžiadanie poplatku 15.02.2021 Typ Odoslané
14 40 Doplatok 19.02.2021 Typ Platba
15 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2021 Typ Interné listy
16 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 25.02.2021 Typ Odoslané
POZ 1647-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku