Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1647-2017
(111)  Trademark Number  254497 
(151)  Registration Date  05.03.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  05.03.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1647-2017 
(220)  Application Date  27.06.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.10.2017 
(450)  Publication of Registration Date  24.03.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  19, 28, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  19 - Spracované drevo; drevo (polotovar).
28 - Športové potreby; bejzbalové rukavice; bejzbalové palice (športové potreby); hracie rukavice.
40 - Opracovávanie dreva; zostavenie tovaru na objednávku (pre tretie osoby). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.99.01, 27.99.24, 27.99.25, 27.05.14, 27.05.22, 27.05.09, 27.05.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  YAYA bats, s.r.o.; Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  1402163 
(800)  International Registration Date  19. 12. 2017 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.06.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2017 10/2017 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.06.2018 06/2018 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 24.03.2021 06/2021 FH3M
 
POZ 1647-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1647-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.06.2017 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 27.06.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2017 Type Delivered
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 30.06.2017 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.08.2017 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2017 Type Internal Letter
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 07.09.2017 Type Delivered
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.10.2017 Type Payment
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.12.2017 Type Sent document
9 vyžiadanie poplatku v CHF 20.12.2017 Type Sent document
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.01.2018 Type Delivered
10a Sprievodný list 03.01.2018 Type Delivered
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.01.2018 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 12.01.2018 Type Delivered
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.01.2018 Type Payment
13 Doplnenie materiálov 17.01.2018 Type Delivered
13a Plná moc 17.01.2018 Type Delivered
14 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.01.2018 Type Sent document
15 Vyjadrenie k námietkam 28.03.2018 Type Delivered
15a Plná moc 28.03.2018 Type Delivered
15b Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Type Delivered
16 List z OMPI 16.03.2018 Type Delivered
17 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 13.04.2018 Type Sent document
18 Notifikácia z OMPI 17.05.2018 Type Delivered
19 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 21.11.2018 Type Sent document
20 Podanie rozkladu 19.12.2018 Type Delivered
20a Sprievodný list 19.12.2018 Type Delivered
21 Odôvodnenie rozkladu 11.01.2019 Type Delivered
21a Sprievodný list 11.01.2019 Type Delivered
22 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.01.2019 Type Sent document
23 predkladacia správa k rozkladu 22.01.2019 Type Internal Letter
24 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.02.2019 Type Sent document
25 Vyjadrenie k rozkladu 03.05.2019 Type Delivered
25a Sprievodný list 03.05.2019 Type Delivered
25b Sprievodný list 03.05.2019 Type Delivered
26 Vyjadrenie k rozkladu 09.05.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 09.05.2019 Type Delivered
27 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 15.12.2020 Type Internal Letter
28 protokol o rokovaní komisie 15.12.2020 Type Internal Letter
29 protokol o hlasovaní komisie 15.12.2020 Type Internal Letter
30 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 15.12.2020 Type Sent document
31 pokyn na zápis po zverejnení 29.01.2021 Type Internal Letter
32 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2021 Type Sent document
POZ 1647-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku