Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1644-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256545 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1644-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  28, 31, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  28 - Umelé rybárske návnady; rybárske udice; návnady na lov a rybolov; rybárske náradie; rybárske vlasce; rybárske navijaky; materiály na rybárske vlasce; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady.
31 - Krmivo a nápoje pre zvieratá; nespracované riasy (potraviny alebo krmivo); krmivo pre zvieratá; krmivo pre vtáky; suché krmivo; zrno (krmivo pre zvieratá); živé ryby; vedľajšie produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá); živé rybárske návnady; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; ľanové semená (krmivo pre zvieratá); mrazom sušené rybárske návnady.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; uchovávanie elektronických údajov; kartografické služby; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.03.11, 27.03.03, 26.01.15, 27.05.01, 27.99.01, 27.05.09, 03.09.01, 25.05.99, 29.01.03, 29.01.07, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Zelená: Pantone 354C, CMYK - 77/0/85/0, RGB - 73/189/98 , Modrá- Azúrová: Pantone 639C, CMYK - 100/0/0/0, RGB - 0/157/224 , Hnedá: Pantone 7532C, CMYK - 42/49/65/40, RGB - 107/87/66 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mgr. Matúš Siget - MaKaVi; Ratnovce 320, 922 31 Ratnovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1644-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1644-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.06.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.06.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 12.06.2021 Typ Doručené
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 12.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.06.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2021 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 09.07.2021 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 25.07.2021 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1644-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku