Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1622-2010
(111)  Trademark Number  229808 
(151)  Registration Date  11.05.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1622-2010 
(220)  Application Date  04.10.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.07.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Výrobky z múky, potravinárska múka, chuťovky na báze cereálií, pečivo (rožky), chlieb, jemné pečivo, quiches (pečivo).
32 - Nealkoholické nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.07.02, 26.02.01, 26.01.20, 27.05.02, 29.01.02, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  tmavozelená, zlatá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  K.K.V. - UNION, s.r.o.; Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.10.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2011 02/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.07.2011 07/2011 FG3M
 
POZ 1622-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1622-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.10.2010 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 04.10.2010 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2010 Type Payment
3 výsledok rešerše 30.11.2010 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.11.2010 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2011 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.02.2020 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.04.2021 Type Sent document
POZ 1622-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku