Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1612-2003
(111)  Trademark Number  207579 
(151)  Registration Date  14.10.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.06.2013 
(210)  Application Number  1612-2003 
(220)  Application Date  16.06.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.07.2004 
(450)  Publication of Registration Date  03.01.2005 
(511)  International Classification of Goods and Services  41 
(511)  List of Classified Goods and Services  41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.06.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.07.2004 07/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.01.2005 01/2005 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 1612-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1612-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.06.2003 Type Delivered
1a Plná moc 16.06.2003 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 16.06.2003 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.07.2003 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2003 Type Payment
4 výsledok rešerše 22.04.2004 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.04.2004 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.10.2004 Type Sent document
7 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
7a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
7b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.05.2013 Type Delivered
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.06.2013 Type Payment
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2013 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
15a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
17f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Type Sent document
POZ 1612-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku