Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1599-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1599-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.07.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby s parfumami a voňavkárskymi výrobkami; veľkoobchodné služby s parfumami a voňavkárskymi výrobkami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Crème de la Crème Haute Parfumerie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UAB "ALTEUS"; Trakų g. 3/ Kėdainių g. 2, LT-LT-01132 Vilnius; LT 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1599-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1599-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 21.07.2020 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 24.07.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 07.10.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 07.10.2020 Typ Doručené
3b Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 07.10.2020 Typ Doručené
4 Žiadosť o pokračovanie v konaní 07.10.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 07.10.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 07.10.2020 Typ Doručené
5 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 12.10.2020 Typ Platba
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2020 Typ Platba
7 všeobecný referátnik 13.10.2020 Typ Odoslané
8 výsledok rešerše 15.10.2020 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.10.2020 Typ Odoslané
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.10.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vrátenie poplatku 21.10.2020 Typ Doručené
12 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 27.10.2020 Typ Odoslané
13 vnútrospisový list 28.10.2020 Typ Interné listy
14 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.12.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Typ Doručené
16 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 13.01.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.02.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 22.02.2021 Typ Doručené
18 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 22.02.2021 Typ Odoslané
19 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.02.2021 Typ Platba
20 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1599-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku