Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1599-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227415 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.11.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1599-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a vína. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.15, 25.01.09, 26.04.22, 26.04.16 
(540) Vyjadrenie