Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1591-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1591-2019 
(220)  Application Date  19.07.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.05.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové vlákniny; diétne nápoje na lekárske použitie.
32 - Nealkoholické nápoje; iontové nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; koncentráty na prípravu športových nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo minerálnymi extraktmi; nealkoholické aperitívy; nealkoholické výťažky z ovocia; zeleninové džúsy (nápoje); práškové zmesi na prípravu nealkoholických nápojov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.03, 25.03.01, 25.05.01, 27.05.15, 27.05.10, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá PANTONE 293 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VITAR, s.r.o.; třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín; CZ 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Lucie Miklová; Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
 
POZ 1591-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1591-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.07.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 19.07.2019 Type Delivered
1b Sprievodný list 19.07.2019 Type Delivered
1c Plná moc 19.07.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 22.07.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 19.09.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.11.2019 Type Sent document
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2020 Type Delivered
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.01.2020 Type Sent document
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2020 Type Delivered
10a Sprievodný list 27.02.2020 Type Delivered
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.03.2020 Type Delivered
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.03.2020 Type Sent document
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2020 Type Payment
14 Odpoveď na správu úradu 06.04.2020 Type Delivered
14a Príloha inde neuvedená 06.04.2020 Type Delivered
15 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2020 Type Internal Letter
POZ 1591-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku