Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1591-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1591-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky; vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; bielkovinové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; výživové vlákniny; diétne nápoje na lekárske použitie.
32 - Nealkoholické nápoje; iontové nápoje; izotonické nápoje; energetické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; koncentráty na prípravu športových nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo minerálnymi extraktmi; nealkoholické aperitívy; nealkoholické výťažky z ovocia; zeleninové džúsy (nápoje); práškové zmesi na prípravu nealkoholických nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 25.03.01, 25.05.01, 27.05.15, 27.05.10, 29.01.04, 29.01.06, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá PANTONE 293 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VITAR, s.r.o.; třída Tomáše Bati 385, Louky, 763 02 Zlín; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Lucie Miklová; Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1591-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1591-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.07.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 19.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2019 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.09.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1591-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku