Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1587-2010
(111)  Trademark Number  230297 
(151)  Registration Date  15.08.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1587-2010 
(220)  Application Date  27.09.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.05.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.10.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 16, 29, 30, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Pekárenské výrobky na zvláštnu výživu na lekárske účely; diabetický chlieb a bezlepkové výrobky na lekárske účely; bezcholesterové potraviny a potravinové doplnky, obohatené vitamínmi, liečivými bylinami, organickými a/alebo anorganickými látkami s prísadou ušľachtilých mikroorganizmov na liečebné účely; nutričné doplnky na lekárske účely; dietetické a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu upravené na lekárske účely; klíčky z obilia, zo semien a zo strukovín na lekárske účely; prípravky zo sladu na farmaceutické účely; vitamíny a vitamínové prípravky; špecifické doplnky na výživu ľudí na lekárske účely; dojčenská a detská strava; liečivé čaje a extrakty z nich - všetko uvedené na liečebné účely.
16 - Papier a výrobky z papiera; reklamné prospekty; plagáty; bilbordy; pútače z papiera alebo z lepenky; obtlačky; etikety; papierové skladačky (obaly); lepenka; lepenkové škatule; lepenka formovaná a ostatné lepenkové výrobky; kartonážne výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká a všetky polygrafické výrobky; papierové tašky a ochranné obaly všetkých druhov; tašky a obalové materiály z plastických hmôt v rámci tejto triedy; ozdobné, propagačné, reklamné, inzertné a spomienkové výrobky z papiera.
29 - Mliečne výrobky; tvarohové a mliečne zákusky; výrobky z jedlej želatíny; šľahačka; vajcia a výrobky z nich; hotové jedlá a výrobky studenej kuchyne z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; ostatné hotové jedlá vyrobené z potravín patriacich do tejto triedy; výživové diétne doplnky živočíšneho pôvodu v rámci tejto triedy; výrobky na báze zemiakov; proteínové výrobky na ľudskú výživu; konzervované potraviny patriace do tejto triedy; ovocie sušené alebo inak upravené; upravený mak; upravené arašidy; upravené semená; upravené orechy a upravené suché plody a ich zmesi v tejto triede obsiahnuté; zmesi z konzervovaných strukovín a z jedlých olejnín fortifikované rastlinnými a/alebo minerálnymi látkami pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; vitamíny s prísadou ingrediencií na ďalšie spracovanie pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy.
30 - Chlieb; bežné, celozrnné a viaczrnné pečivo; hrianky; bagety; pizze; pečivo s mäsovými, syrovými a zeleninovými náplňami; koláče, záviny; buchty; bábovky; lievance; sladké pečivo; perníky a medovníky; dezerty; piškóty; pudingy; torty; drobné cukrovinky; marcipánové a mandľové pečivo; cukrovinky; oplátky; jemné a trvanlivé pečivo; sušienky; sucháre; pekárenské výrobky na dopečenie; polotovary cestových, pekárenských a cukrárskych výrobkov; výrobky z obilnín, z olejnín, zo semien a z kukurice patriace do tejto triedy; pekárenské výrobky plnené; čokoláda a pekárenské výrobky obsahujúce čokoládu; müsli výrobky; obilninové, ovsené a kukuričné vločky a ich zmesi; výrobky na báze obilnín, ryže a výrobky z ryže; výrobky z pufovanej ryže; pekárenské výrobky s obsahom amarantu, slnečnicových, sezamových a/alebo iných semien; sušienky s amarantom; sójová múka a výrobky z nej; slad pre ľudskú spotrebu; kávové výrobky a výrobky obsahujúce extrakty z kávy; káva; čaj; kakao; čokoláda; cukor; med; tapioka; ságo; soľ; droždie; korenie; múky a mlynárske výrobky všetkých druhov; múky obohatené vlákninou; všetky cestoviny a výrobky obsahujúce cestoviny; cestové a cukrárenské výrobky; výrobky racionálnej výživy, hlavne výrobky s minimálnym obsahom cholesterolu pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; zmesi z celozrnných obilnín, strukovín, z olejnín fortifikované rastlinnými a/alebo minerálnymi látkami pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; vitamíny s prísadou špeciálnych ingrediencií na ďalšie spracovanie pozostávajúce zo surovín patriacich do tejto triedy; náplne a polevy vo forme práškových zmesí; výrobky na báze sušenej zemiakovej kaše; pekárenské, cestové a cukrárenské diétne výrobky nie na medicínske účely; výrobky extrudované a expandované patriace do tejto triedy; pukance; všetky pekárenské, cestové a cukrárenské výrobky vrátane týchto výrobkov mrazených; výrobky studenej kuchyne; občerstvenie zhotovené z výrobkov patriacich do triedy 30; zmrzlina a výrobky z nej; žuvačky; nápoje na báze čokolády a kakaa.
35 - Služby organizačno-ekonomické; marketing; obchodný prieskum a pomoc pri riadení obchodnej činnosti; reklama; propagácia a inzercia; obchodná pomoc a pomoc pri reklame v oblasti obchodu s potravinami a v oblasti mlynárstva, sladovníctva, pekárstva, výroby cesta i cukrárstva a služieb s nimi súvisiacich; propagácia a inzercia prostredníctvom elektronických médií; zásobovacie služby pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16, 29 a 30; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 16, 29 a 30 prostredníctvom internetu; služby v oblasti importu a exportu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.07.02, 09.01.07, 25.03.07, 25.05.02, 26.04.06, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01, 25.01.06 
(540) Trademark