Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1586-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234520 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1586-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Motorové palivá, pohonné hmoty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DIESEL SPEED 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OKTAN, a.s.; Slavkovská 718/9, Kežmarok 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2016 4/2016 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.04.2016 4/2016 QB3M
5 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.08.2020 8/2020 QC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.08.2020 8/2020 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.10.2020 10/2020 QB3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35106304 1 PETROLTRANS, a.s. výlučná 18.02.2016 neplatná
  • 35106305 2 PETROLTRANS, a.s. výlučná 09.09.2020 platná
 
POZ 1586-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2012 166,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.10.2015 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.11.2015 27,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.01.2020 20,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2020 30,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.09.2020 20,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.07.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1586-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 24.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 15.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 22.07.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 22.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 06.08.2015 Typ Doručené
Licenčná zmluva 06.08.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.10.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 16.10.2015 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.10.2015 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2015 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 24.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 15.02.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.02.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 23.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 22.01.2020 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.01.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 03.02.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.02.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 24.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.02.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.03.2020 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 12.03.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2020 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 15.05.2020 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik licenčnej zmluvy 15.05.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.06.2020 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 20.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 20.07.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 31.08.2020 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.09.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 30.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 30.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.07.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 05.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 05.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 21.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 21.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 21.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 21.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 21.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1586-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.02.2016 i.DEAL, a.s. OKTAN, a.s.
2 Prevod majiteľa 12.06.2020 OKTAN, a.s. i.DEAL, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku