Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1580-2016
(111)  Trademark Number  245258 
(151)  Registration Date  17.07.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1580-2016 
(220)  Application Date  22.07.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2017 
(450)  Publication of Registration Date  04.09.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Minerálne vody (nápoje); stolové vody; limonády; pivo; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; iné nealkoholické nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Hanácka kyselka - chuť jako malovaná 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.07.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2017 04/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2017 09/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1580-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1580-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.07.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.07.2016 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2016 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2016 Type Sent document
5 výsledok rešerše 27.10.2016 Type Internal Letter
6 Odpoveď na správu úradu 16.11.2016 Type Delivered
6a Plná moc 16.11.2016 Type Delivered
6b Výpis z obchodného registra 16.11.2016 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2016 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 05.12.2016 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.12.2016 Type Delivered
9a Výpis z obchodného registra 05.12.2016 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku 09.01.2017 Type Sent document
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2017 Type Payment
12 oznámenie o zápise zmeny 03.03.2017 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2017 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.08.2017 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis prechodu 26.10.2021 Type Delivered
15a Doklad o prechode 26.10.2021 Type Delivered
15b Doklad o prechode 26.10.2021 Type Delivered
15c Plná moc 26.10.2021 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 18.11.2021 Type Sent document
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.11.2021 Type Sent document
POZ 1580-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.03.2017 Hanácká kyselka, a.s. Hanácká kyselka, s.r.o.
2 Prevod majiteľa 25.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Hanácká kyselka, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 25.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku