Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1576-2020
(111)  Trademark Number  253864 
(151)  Registration Date  08.12.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  08.12.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1576-2020 
(220)  Application Date  16.07.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.09.2020 
(450)  Publication of Registration Date  13.01.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie.
35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; subdodávateľské služby (obchodné služby).
42 - Tvorba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.99, 26.04.09, 27.99.21, 27.05.19, 27.05.15, 27.05.03, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  sivá, modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Unition, s. r. o.; Letná 3480/1, 058 01 Poprad 1; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.07.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2020 09/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.01.2021 01/2021 FG3M
 
POZ 1576-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1576-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.07.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 16.07.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.07.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.07.2020 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.08.2020 Type Payment
5 výsledok rešerše 07.08.2020 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 14.08.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.12.2020 Type Sent document
POZ 1576-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku