Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1573-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252019 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1573-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prenosné osobné multimediálne prehrávače; gramofónové platne; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné digitálne videozáznamy; nahraté dvd nosiče (nehudobné); sťahovateľné vstupenky; sťahovateľné elektronické publikácie; sťahovateľné multimediálne súbory; vodotesné obaly na kamery a fotoaparáty; rámy na okuliare; záchranné vesty; alarmy; prenosné nabíjačky; sub batérie pre smartfóny; USB káble; puzdrá na mobilné telefóny; bezdrôtové (bluetooth) slúchadlá; USB pamäťové kľúče; váhy (nie na lekárske účely); kazety na videohry; prilby; aplikačný softvér pre mobilné telefóny; CD kompaktné disky; CD prehrávače; DVD prehrávače; kreslené filmy; počítačové programy pre videohry a pre počítačové hry; elektronické spotrebiteľské kupóny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  13.01.16, 13.01.20, 13.01.06, 14.03.03, 16.03.11, 16.03.25, 16.03.03, 18.01.21, 26.01.20, 26.01.04, 27.03.15, 27.05.19, 27.05.24, 27.05.03, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie