Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1572-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203939 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1572-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Šľahačka, želatína.
30 - Polotovary na výrobu koláčov, zákuskov a tort, prášok na výrobu koláčov, zákuskov a tort, zmes v prášku na prípravu koláčov, zákuskov a tort, cestá, cestá na koláče, cukrovinky, chuťové prísady, jemné pečivo, koláče s plnkou, lístkové cesto, múčne potraviny, múka, výrobky z múky, ozdoby na torty, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, prášok do pečiva, príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, príchuti s výnimkou éterických olejov, príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, pšeničná múka, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, škrob ako potravina, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, výrobky z kakaa, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, zákusky, koláče, torty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.03.03, 08.01.16, 26.01.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie