Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1569-2010
(111)  Trademark Number  229684 
(151)  Registration Date  12.04.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1569-2010 
(220)  Application Date  24.09.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mliečne výrobky; mrazené ovocie.
30 - Torty; zmrzliny; prísady do zmrzliny. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Kája 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SWEETY ICE, s.r.o.; Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  1059966 
(800)  International Registration Date  24. 09. 2010 
(800)  Country of International Trademark Registration  CZ; HU; PL 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  24.09.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.09.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.06.2011 06/2011 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1569-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1569-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2010 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.09.2010 Type Delivered
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 01.10.2010 Type Sent document
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 01.10.2010 Type Sent document
5 výsledok rešerše 30.09.2010 Type Internal Letter
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2010 Type Payment
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.10.2010 Type Payment
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.11.2010 Type Delivered
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.11.2010 Type Sent document
10 vyžiadanie poplatku v CHF 15.11.2010 Type Sent document
11 sprievodný list do OMPI 15.11.2010 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2010 Type Internal Letter
13 Notifikácia z OMPI 13.01.2011 Type Delivered
14 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 14.01.2011 Type Sent document
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Type Sent document
16 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 28.06.2011 Type Delivered
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2011 Type Delivered
17a Doklad o podniku/podnikateľovi 19.07.2011 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku 15.08.2011 Type Sent document
19 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 18.08.2011 Type Delivered
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2011 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2011 Type Sent document
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Type Delivered
POZ 1569-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.10.2011 SWEETY ICE, s.r.o. SWEETY ICE, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku