Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1568-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251709 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1568-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  38 - Spoplatnené televízne vysielanie; posielanie správ; prenos dátového, audiovizuálneho, video, herného a multimediálneho obsahu na objednávku; digitálne multimediálne strímingové služby; poskytovanie prístupu na mobilné internetové portály; služby video strímingu; posielanie elektronických správ pre servis poskytujúci obchodné informácie; vysielanie filmových a televíznych programov prostredníctvom mobilných komunikačných sietí; služby internetového vysielania; poskytovanie prístupu na digitálne hudobné stránky na internete; prenos obrázkov prostredníctvom internetu; poskytovanie prístupu na internetové portály týkajúce sa programov videonahrávok; vysielanie televíznych programov s použitím služieb videonahrávok na objednávku a platených televíznych služieb; prenos videonahrávok na objednávku; televízne vysielanie; prenos multimediálneho obsahu prostredníctvom komunikačných sietí; stríming digitálneho multimediálneho obsahu pre tretie osoby; prenos videa a textu prostredníctvom aplikácií pre mobilné zariadenia; poskytovanie priestoru na diskusiu online (poskytovanie diskusných fór online); služby telekomunikačných brán smartfónových aplikácií; vysielanie a prenos televíznych programov; prenos hudby online; poskytovanie strímingu filmov, hudby, videa, hier a multimediálneho obsahu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  16.03.11, 16.03.03, 16.03.25, 13.01.20, 13.01.16, 13.01.06, 27.05.03, 27.05.24, 27.05.19, 18.01.21, 27.03.15, 26.01.04, 26.01.20, 29.01.08, 29.01.06, 29.01.01, 14.03.03 
(540) Vyjadrenie