Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1564-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1564-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.07.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Púder (kozmetika); mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické prípravky; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; kozmetické pleťové vody; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; prípravky na líčenie; kozmetické taštičky; odličovacie prípravky; čistiace toaletné mlieka; šampóny; parfumy; kozmetické prípravky na opaľovanie; dezodoranty (parfuméria); kozmetické prípravky pre deti; rúže.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetikou, s toaletnými potrebami, s čistiacimi potrebami na osobné použitie, s drogériovým tovarom, s prípravkami na starostlivosť o pokožku a vlasy, s hygienickými prípravkami a s prípravkami na starostlivosť o zdravie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  anemone 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Križka Adam; Vtáčnik 2204/1, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 09/2018 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 FC3M
 
POZ 1564-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1564-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.07.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 11.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.07.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.07.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.07.2018 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.08.2018 Typ Interné listy
6 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 31.10.2018 Typ Doručené
6a Odôvodnenie pripomienok 31.10.2018 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie pripomienok opiera 31.10.2018 Typ Doručené
6c Plná moc 31.10.2018 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2018 Typ Doručené
7a Odôvodnenie námietok 02.11.2018 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 02.11.2018 Typ Doručené
7c Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.11.2018 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k pripomienkam 19.11.2018 Typ Odoslané
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 20.11.2018 Typ Odoslané
11 Vyjadrenie k pripomienkam 25.01.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
12 Vyjadrenie k námietkam 25.01.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12e Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12f Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12g Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12h Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12i Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12j Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12k Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12l Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12m Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12n Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12o Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12p Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12q Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12r Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12s Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12t Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12u Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
12v Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
13 výsledok posúdenia pripomienok - dôvodný 25.06.2019 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 22.07.2019 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie pripomienkam) 24.09.2019 Typ Odoslané
16 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 11.11.2019 Typ Odoslané
17 posúdenie pripomienok - oznámenie 17.12.2019 Typ Odoslané
POZ 1564-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku