Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1556-2021
(111)  Trademark Number  256542 
(151)  Registration Date  18.11.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.11.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1556-2021 
(220)  Application Date  01.06.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.08.2021 
(450)  Publication of Registration Date  07.12.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  14, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  14 - Mince; mince z drahých kameňov a ich zliatin; pamätné mince; pamätné mince z drahých kameňov a ich zliatin; odznaky z drahých kovov; medaily; medaily z drahých kameňov a ich zliatin; medailóny (klenotnícke výrobky); pamätné medaily; pamätné medaily z drahých kameňov a ich zliatin; bižutéria; klenoty; šperky; prívesky (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); škatuľky, schránky z drahých kovov a ich zliatin; umelecké diela z drahých kovov a ich zliatin; sošky z drahých kovov a ich zliatin; sochy z drahých kovov a ich zliatin; figuríny z drahých kovov a ich zliatin.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; zásielkové maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  zúbok 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Andrea Labajová; Dunajská 187/7, 625 00 Brno, Starý Lískovec; CZ 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.06.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1556-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1556-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.06.2021 Type Delivered
1a Plná moc 01.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.06.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 07.07.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2021 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Type Sent document
POZ 1556-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku