Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1556-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232966 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1556-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 16, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace mlieka na toaletné účely; dezinfekčné mydlá; kozmetické prípravky (kozmetika); krémy na kožu, kozmetické prípravky do kúpeľa; čistiace mlieko na kozmetické účely, mydlá; dezinfekčné mydlá; obrúsky napustené pleťovými vodami; oleje na mastenie; oleje na kozmetické účely; šampóny; tampóny z vaty na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely.
05 - Absorpčné tampóny; bylinkové čaje na lekárske použitie; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; dietetické nápoje upravené na lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; hygienické nohavičky; hygienické vložky; liečivé čaje; liečivé nápoje; potrava pre dojčatá; mliečny cukor (laktóza); sirupy na farmaceutické účely; sušené mlieko (pre dojčatá); farmaceutické prípravky na pokožku; vankúšiky na dojčenie.
10 - Cumlíky na detské fľaše; detské cumle; detské fľaše; pomôcky na dojčenie; uzávery na detské fľaše; cumlíky pre dojčatá; špáradlá na čistenie uší; tehotenské pásy.
16 - Jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny; jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; detské plienky z papiera a buničiny.
25 - Detská výbavička; detské nohavičky, detské plienky textilné; látkové plienky; podbradníky nie z papiera.
28 - Bábiky; balóniky (hračka); balóny na hranie; bubliny z mydla (ako hračky); detské fľaše pre bábiky; dojčenské fľaše pre bábiky; domčeky pre bábiky; izby pre bábiky; postieľky pre bábiky (hračky); medvedíky (hračky); stavebnicové kocky (hračky); plyšové hračky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.04, 04.05.03, 04.05.21, 27.03.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Zielna 37, Varšava; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1556-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1556-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.09.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.09.2011 Typ Doručené
3 výsledok rešerše 25.11.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.2011 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.02.2012 Typ Doručené
5a Plná moc 09.02.2012 Typ Doručené
6 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.02.2012 Typ Odoslané
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2012 Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 15.03.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2014 Typ Platba
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Typ Doručené
11a Plná moc 27.03.2014 Typ Doručené
11b Doklad o prevode 27.03.2014 Typ Doručené
11d Doklad o podniku/podnikateľovi 27.03.2014 Typ Doručené
11e Doklad 27.03.2014 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2014 Typ Platba
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2014 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 27.03.2014 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Typ Odoslané
15 Žiadosť o vrátenie poplatku 30.11.2020 Typ Doručené
15a Oznámenie k poplatkom 30.11.2020 Typ Doručené
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.01.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.09.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 11.09.2021 Typ Doručené
17b Plná moc 11.09.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2021 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.10.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 12.10.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
21b Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 15.10.2021 Typ Doručené
23a Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 1556-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 Máčajová Mária, Ing.
2 Prevod majiteľa 04.07.2014 Karaffa Matúš MyMedia s.r.o.
Molčan Martin
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.07.2014 Máčajová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 04.07.2014 Feedo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Karaffa Matúš
Molčan Martin
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku