Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1556-2010
(111)  Trademark Number  229676 
(151)  Registration Date  12.04.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1556-2010 
(220)  Application Date  23.09.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  43, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  43 - Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.
44 - Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.01.15, 24.01.25, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.22, 29.01.04 
(540) Trademark