Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1552-2010
(111)  Trademark Number  229673 
(151)  Registration Date  12.04.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1552-2010 
(220)  Application Date  22.09.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.01.2011 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 29, 30, 39, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier voskovaný; výrobky z papiera a kartónu, najmä škatule na ukladanie potravín a jedál; papierové a umelohmotné karty, kartotečné lístky, obaly a poháriky; fotografie; plagáty; tlačoviny najmä časopisy, brožúry a reklamné letáky.
29 - Mliečne výrobky, nátierky s obsahom mliečnych výrobkov, syry, potraviny z mäsa, rýb, hydiny a zveriny, paštéty, kaviár, údeniny, tukové nátierky, vajcia, konzervované šampiňóny.
30 - Pizza, koláče, pečivo, výrobky z obilnín, potravinárska múka, potraviny z múky, cesto, cesto na pizzu, cesto na koláče, cesto lístkové, cesto tukové, cesto maslové, cestoviny, müsli, mäsové pirôžky, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, cukor, cukrárske výrobky, cukrovinky, kvasnice, chuťové prísady, vanilka, horčica, kečup, korenie, kypriaci prášok, prášok do pečiva, pražená kukurica, huby čerstvé, výrobky z kakaa, čokoláda, čokoládové výrobky, príchute kávovinové, kakaové a čokoládové, pudingy.
39 - Rozvoz a distribúcia potravín.
42 - Bufety, rýchle občerstvenie, jedálne, reštaurácie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.11, 01.15.23, 02.01.11, 02.01.23, 09.01.07, 11.01.09, 26.01.14, 26.01.24, 26.11.13, 27.01.13, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Milkin a. s.; Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, Kyje; CZ 
(740)  Attorney(s)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  22.09.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.09.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1552-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1552-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.09.2010 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 22.09.2010 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2010 Type Payment
3 Plná moc 12.10.2010 Type Delivered
4 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2010 Type Payment
5 výsledok rešerše 11.11.2010 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 16.11.2010 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Type Delivered
POZ 1552-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku