Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1552-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229673 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1552-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier voskovaný; výrobky z papiera a kartónu, najmä škatule na ukladanie potravín a jedál; papierové a umelohmotné karty, kartotečné lístky, obaly a poháriky; fotografie; plagáty; tlačoviny najmä časopisy, brožúry a reklamné letáky.
29 - Mliečne výrobky, nátierky s obsahom mliečnych výrobkov, syry, potraviny z mäsa, rýb, hydiny a zveriny, paštéty, kaviár, údeniny, tukové nátierky, vajcia, konzervované šampiňóny.
30 - Pizza, koláče, pečivo, výrobky z obilnín, potravinárska múka, potraviny z múky, cesto, cesto na pizzu, cesto na koláče, cesto lístkové, cesto tukové, cesto maslové, cestoviny, müsli, mäsové pirôžky, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, cukor, cukrárske výrobky, cukrovinky, kvasnice, chuťové prísady, vanilka, horčica, kečup, korenie, kypriaci prášok, prášok do pečiva, pražená kukurica, huby čerstvé, výrobky z kakaa, čokoláda, čokoládové výrobky, príchute kávovinové, kakaové a čokoládové, pudingy.
39 - Rozvoz a distribúcia potravín.
42 - Bufety, rýchle občerstvenie, jedálne, reštaurácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.11, 01.15.23, 02.01.11, 02.01.23, 09.01.07, 11.01.09, 26.01.14, 26.01.24, 26.11.13, 27.01.13, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Milkin a. s.; Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9, Kyje; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bačík Kvetoslav, Ing.; SNP 76/21, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1552-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1552-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.09.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.10.2010 Typ Platba
3 Plná moc 12.10.2010 Typ Doručené
4 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2010 Typ Platba
5 výsledok rešerše 11.11.2010 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 16.11.2010 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1552-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku