Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1551-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208323 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1551-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Šunka, šunkové výrobky, mäso, mäsové výrobky a výťažky, drobné mäsové výrobky, mäkké mäsové výrobky, trvanlivé mäsové výrobky, varené mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, klobásy s príchuťou alebo s obsahom šunky, salámy, párky s príchuťou alebo s obsahom šunky, tlačenka, mäsové konzervy, bravčová masť s príchuťou alebo s obsahom šunky, domáca škvarená masť s príchuťou alebo s obsahom šunky, sedliacke oškvarky s príchuťou alebo s obsahom šunky, divina, tukové, mäsové a syrové nátierky na chlieb, paštéty s príchuťou alebo s obsahom šunky, pečienka s príchuťou alebo s obsahom šunky, potravinárske výrobky z rýb s príchuťou alebo s obsahom šunky, slanina s príchuťou alebo s obsahom šunky, údeniny, domáce údené mäsá, huspenina s príchuťou alebo s obsahom šunky, krvavé jaternice s príchuťou alebo s obsahom šunky, ovocné a zeleninové šaláty s príchuťou alebo s obsahom šunky, mäsové šaláty s príchuťou alebo s obsahom šunky, pečeňový syr s príchuťou alebo s obsahom šunky, konzervy s rybami s príchuťou alebo s obsahom šunky, zemiakové lupienky a hranolčeky s príchuťou alebo s obsahom šunky, solené a nasolené potraviny s príchuťou alebo s obsahom šunky, jedlé oleje a tuky s príchuťou alebo s obsahom šunky, mliečne výrobky s príchuťou alebo s obsahom šunky, syry s príchuťou alebo s obsahom šunky.
30 - Mäsové šťavy s príchuťou alebo s obsahom šunky, omáčky s príchuťou alebo s obsahom šunky, aromatické a chuťové prísady a prípravky do potravín, cestoviny s príchuťou alebo s obsahom šunky, chlieb s príchuťou alebo s obsahom šunky, pečivo s príchuťou alebo s obsahom šunky, sendviče s príchuťou alebo s obsahom šunky, pirohy s príchuťou alebo s obsahom šunky, pirôžky s mäsom s príchuťou alebo s obsahom šunky, škrobové výrobky ako potrava s príchuťou alebo s obsahom šunky, šalátové zálievky s príchuťou alebo s obsahom šunky, výrobky z obilnín a múky s príchuťou alebo s obsahom šunky.
40 - Konzervovanie potravín, údenie potravín, mäsiarstvo (spracovanie mäsa), výsek zvierat, sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HAM ŠUNKOVÁ TEHLA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bertovič Ignác; Dlhá, 900 55 Lozorno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 04/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 1551-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1551-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.06.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 10.06.2003 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.07.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.04.2004 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2004 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.05.2004 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 29.07.2004 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 29.07.2004 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2004 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Typ Doručené
11a Plná moc 03.05.2013 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Doručené
12a Plná moc 06.05.2013 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 13.05.2013 Typ Odoslané
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Typ Platba
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.05.2013 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 05.06.2013 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.06.2013 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.06.2013 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1551-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2013 Bertovič Ignác Ignác Bertovič - BERTO
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2021 Bertovič Ignác Bertovič Ignác
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku