Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1543-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229965 
(151)  Dátum zápisu  14.06.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1543-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Žemle; chlieb; jemné pečivo; koláče s náplňou; krekery; mäsové pirôžky; nekysnutý chlieb; pečivo; pečivo s mäsovou náplňou; potraviny z múky; quiche (slaný koláč); rožky; ryžové koláčiky; sucháre; makový závin; tvarohový závin; orechový závin, slivkový závin, jablkový závin; vianočka; bábovka; fit chleby; celozrnné chleby; slnečnicové chleby; grahamové chleby; ovocné šatôčky; mafiny; zapekacie pečivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.01.03, 08.01.08, 11.03.05, 19.03.09, 19.01.03, 25.01.06, 25.01.19, 27.01.13, 27.05.22, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TESCO STORES SR, a.s.; Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2011 03/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2011 08/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.05.2020 05/2020 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1543-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1543-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.09.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 17.09.2010 Typ Doručené
1b Plná moc 17.09.2010 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.10.2010 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.01.2011 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2011 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.01.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.03.2020 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 09.03.2020 Typ Doručené
8b Výpis z obchodného registra 09.03.2020 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2020 Typ Odoslané
POZ 1543-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.04.2020 TESCO STORES SR, a.s. TESCO STORES SR, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku