Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1543-2010
(111)  Trademark Number  229965 
(151)  Registration Date  14.06.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1543-2010 
(220)  Application Date  17.09.2010 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.03.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.08.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Žemle; chlieb; jemné pečivo; koláče s náplňou; krekery; mäsové pirôžky; nekysnutý chlieb; pečivo; pečivo s mäsovou náplňou; potraviny z múky; quiche (slaný koláč); rožky; ryžové koláčiky; sucháre; makový závin; tvarohový závin; orechový závin, slivkový závin, jablkový závin; vianočka; bábovka; fit chleby; celozrnné chleby; slnečnicové chleby; grahamové chleby; ovocné šatôčky; mafiny; zapekacie pečivo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  08.01.03, 08.01.08, 11.03.05, 19.03.09, 19.01.03, 25.01.06, 25.01.19, 27.01.13, 27.05.22, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TESCO STORES SR, a.s.; Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  17.09.2020 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.09.2020 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2011 03/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2011 08/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.05.2020 05/2020 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1543-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1543-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.09.2010 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 17.09.2010 Type Delivered
1b Plná moc 17.09.2010 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.10.2010 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.10.2010 Type Payment
4 výsledok rešerše 24.01.2011 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2011 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2011 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.01.2020 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.03.2020 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 09.03.2020 Type Delivered
8b Výpis z obchodného registra 09.03.2020 Type Delivered
9 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2020 Type Sent document
POZ 1543-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.04.2020 TESCO STORES SR, a.s. TESCO STORES SR, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku