Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1535-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246790 
(151)  Dátum zápisu  21.02.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1535-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.06.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.04.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 09, 10, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace prípravky na kozmetické použitie; pracie prostriedky; bieliace pracie prostriedky; čistiace prípravky; abrazíva; protišmykové kvapaliny na podlahy; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); leštiace a hladiace prípravky; voňavkárske výrobky; esenciálne (éterické) oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody (neliečivé); prípravky na čistenie zubov (neliečivé); toaletné prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; fytokozmetické prípravky; šampóny; vlasové kondicionéry; mydlá; mydielka; dezodoračné mydlá; kozmetické pleťové vody; obrúsky napustené pleťovými vodami; čistiace toaletné mlieka; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické krémy; bieliace krémy na pokožku; oleje na kozmetické použitie; čistiace prípravky; odličovacie prípravky; toaletné vody; vata na kozmetické použitie; tuky na kozmetické použitie; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; kozmetické prípravky do kúpeľa; masážne gély (nie na lekárske použitie); balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické prípravky na opaľovanie.
05 - Farmaceutické prípravky; lekárske a zverolekárske prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; diétne potraviny na lekárske a zverolekárske použitie; potraviny pre dojčatá; výživové doplnky; náplasti; obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov; materiály na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; prípravky na kyslíkové kúpele; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; vonné soli; liečivé kúpeľové soli; soli do minerálnych kúpeľov; morská voda do kúpeľa na lekárske použitie; terapeutické prípravky do kúpeľa; bahno na kúpele; obklady (teplé zábaly); vitamínové prípravky; soli minerálnych vôd; termálne vody; liečivé čaje; liečivé rastliny; posilňujúce prípravky (toniká); diétne nápoje na lekárske použitie; liečivé nápoje; výživové vlákniny; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; včelia materská kašička (výživový doplnok); propolisové výživové doplnky; enzýmové výživové doplnky; lecitínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky; séroterapeutické liečivá; fytoterapeutické prípravky na lekárske použitie.
09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na meranie; prístroje a nástroje na váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu obrazu; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; gramofónové platne; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; disky DVD; magnetické nosiče údajov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; hasiace prístroje; počítacie stroje; počítače; počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); záchranné vesty; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; nosové štipce pre plavcov a potápačov; slnečné okuliare; puzdrá na okuliare; elektronické informačné tabule; dekoratívne magnety; clony proti oslepeniu svetlom; mincové mechanizmy; žetónové mechanizmy; magnetické identifikačné karty; kreslené filmy; diapozitívy (fotografia); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; elektronické vreckové slovníky; 3D okuliare; digitálne tabule; reflexné vesty; chrániče hlavy na športovanie.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; umelé končatiny, umelé oči a umelé zuby; ortopedické pomôcky; chirurgické šijacie potreby; zariadenia na liečbu a starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby; masážne prístroje; prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; erotické pomôcky; fyzioterapeutické zariadenia; teplovzdušné terapeutické zariadenia; zariadenia na estetickú masáž; prístroje na mikrodermabráziu; vibromasážne prístroje; termoelektrické obklady; podporné bandáže (ortopedické); ortopedické pomôcky; masážne rukavice; UV-lampy na lekárske použitie; rozprašovače na lekárske použitie; telocvičné prístroje na liečebné použitie; zariadenia na monitorovanie telesného tuku; náramky na lekárske použitie.
16 - Hárky papiera; kartón, lepenka; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; štetce; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; baliace plastové fólie; typy, tlačové písmo; tlačiarenské štočky; noviny; periodiká; pohľadnice; blahoprajné pohľadnice; prospekty; oznámenia (papiernický tovar); tlačené publikácie; plagáty; letáky; brožúry; knihy; záložky do kníh; katalógy; komiksy; mapy; tlačivá (formuláre); papierové alebo lepenkové pútače; časové rozvrhy (tlačoviny); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; šablóny na kreslenie a maľovanie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; grafické zobrazenia; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); papiernický tovar; papierové vreckovky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; papierové zástavy; odličovacie papierové obrúsky; papierové utierky; toaletný papier.
18 - Koža (surovina alebo polotovar); imitácie kože; kožušiny; cestovné kufre; cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; vychádzkové palice; postroje pre zvieratá; kožené vôdzky; postroje pre zvieratá; biče; peňaženky; tašky; plážové tašky; športové tašky; plecniaky; turistické plecniaky; cestovné kolieskové kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kabelky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; puzdrá na kľúče; puzdrá na vizitky; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); cestovné obaly na odevy; menovky na batožinu; kožené šnúrky; poľovnícke tašky (torby).
24 - Textílie; plastové materiály (náhradky textílií); bytový textil; textilné alebo plastové závesy; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné odličovacie obrúsky; textilné alebo plastové sprchové závesy; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); textilné vrecká na umývanie; plachty; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; textilné obrúsky na stolovanie; textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné prestieranie na stolovanie; obrusy (okrem papierových); stolová bielizeň (nie papierová); cestovné deky; textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky; obliečky na vankúše; ozdobné obliečky na vankúše; textilné alebo plastové závesy; textilné vreckovky; textilné podložky na prebaľovanie; spacie vaky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; plážová obuv; dreváky; sandále; tričká; sprchovacie čiapky; plavky; plavky (pánske); kúpacie plášte; župany; športové tričká, dresy; telocvičné úbory; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; ponožky; protišmykové pomôcky na obuv; čiapky; šilty; šilty (pokrývky hlavy); klobúky; pleteniny; spodná bielizeň; vrchné ošatenie; šaty; šatky, šály; čelenky (oblečenie); papuče; topánky na šport; pyžamá; body (spodná bielizeň); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); legínsy; košele s krátkym rukávom; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; kostýmy, obleky; sukne; nohavice; detské nohavičky (bielizeň); svetre; pulóvre; vesty; vrecká na odevy.
28 - Stolové hry; spoločenské hry; hračky; hracie videoautomaty; stroje na telesné cvičenia; ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); plutvy na plávanie; plávacie kolesá; plávacie ramenné pásy; dosky na tréning vo vode; dosky na výučbu plávania; detské nafukovacie bazény; trampolíny; šmykľavky (na hry); zariadenia lunaparkov; hojdačky; hojdacie kone; lopty na hranie; balóny na hranie; pištole (hračky); odrazové dosky (športové náradie); siete (športové potreby); stoly na stolový futbal; biliardové stoly; hracie karty; dáma (hra); kocky (hra); šachovnice; šachové hry; mäkké hračky; plyšové hračky; hlavolamy (puzzle); papierové čiapky na spoločenské zábavy; konfety; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie automaty; žetóny na hazardné hry; hračkárske modely; figúrky (hračky); skladacie modely (hračky); autá (hračky); skejtbordy; dosky na paddleboarding; chrániče na kolená (športový tovar); hracie deky pre batoľatá.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka; ságo; múka; obilninové chuťovky; chlieb; pečivo (rožky); cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor; med; melasový sirup; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľadové kocky (konzumné); čajové nápoje; ľadový čaj; kávové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; pizza; pečivo (rožky); sendviče; hotdogy (teplé párky v rožku); syrové sendviče (cheeseburgers); slané pečivo (krekery); kukuričné placky (tortilly); tacos (mexické jedlo); cestoviny; špagety; ravioly; omáčky na cestoviny; orechy v čokoláde; cereálne tyčinky; penové zákusky (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); pastilky (cukrovinky); jogurty mrazené (mrazené potraviny); torty; zákusky, koláče; plnené koláče; pudingy; sušienky; keksy; perníky, medovníky; palacinky; cukrovinky; oblátky; sušienky, keksy.
32 - Pivo; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; vody (nápoje); stolové vody; sódová voda (sifón); sóda; prípravky na výrobu minerálnej vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; lítiová voda; ovocné džúsy; ovocné nektáre; nealkoholické koktaily; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mušty; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický jablkový mušt; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; proteínové nápoje pre športovcov; izotonické nápoje; pivové koktaily; šerbety (nápoje); zeleninové džúsy (nápoje); prášky na prípravu šumivých nápojov; sirupy na výrobu limonád; limonády; príchute na výrobu nápojov.
35 - Reklama; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; administratívne spracovanie obchodných objednávok; administratívna správa hotelov; televízna reklama; rozhlasová reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné agentúry; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; navrhovanie reklamných materiálov; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing; marketingový prieskum; prieskum verejnej mienky; správa počítačových súborov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); externé administratívne riadenie podnikov; správa spotrebiteľských vernostných programov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); aktualizácia a údržba informácií v registroch; záznamy písomnej komunikácie a údajov; prenájom bilbordov; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovateľské služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; prenájom predajných stánkov; prenájom predajných automatov; subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; prehľad tlače (výstrižkové služby); aranžovanie výkladov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 9, 10, 16, 18, 24, 25, 28, 30, 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s priemyselnými chemikáliami, s chemickými prípravkami na čistenie vody, s filtračnými materiálmi (chemické prípravky), s číriacimi prípravkami, s prípravkami na zmäkčovanie vody, s farbivami, s pigmentami, s farbami, s nátermi, s lakmi, s kozmetickými prípravkami, s detergentami (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie), s čistiacimi prípravkami, s pracími prostriedkami, s palivami, s dezinfekčnými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s minerálnymi vodami na lekárske použitie, s termálnymi vodami, s hygienickými výrobkami na osobnú hygienu, s prípravkami na ničenie škodcov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s priemyselnými chemikáliami, s chemickými prípravkami na čistenie vody, s filtračnými materiálmi (chemické prípravky), s číriacimi prípravkami, s prípravkami na zmäkčovanie vody, s farbivami, s pigmentami, s farbami, s nátermi, s lakmi, s kozmetickými prípravkami, s detergentami (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie), s čistiacimi, prípravkami, s pracími prostriedkami, s palivami, s dezinfekčnými prípravkami, s vitamínovými prípravkami, s výživovými doplnkami, s minerálnymi vodami na lekárske použitie, s termálnymi vodami, s hygienickými výrobkami na osobnú hygienu, s prípravkami na ničenie škodcov prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s drobným železiarskym tovarom, s kovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s kovovými stavebnými materiálmi, s kovovými prenosnými stavbami, s kovovými bazénmi, s prevzdušňovacími čerpadlami, s vložkami do filtračných zariadení, s prístrojmi na chlórovanie vody v bazénoch, s čistiacimi strojmi, s elektrickými manikúrovými súpravami, s predajnými automatmi, s ručnými nástrojmi, s ručným náradím, s príbormi, s nožiarskym tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s drobným železiarskym tovarom, s kovovými nádobami na skladovanie alebo prepravu tovarov, s kovovými stavebnými materiálmi, s kovovými prenosnými stavbami, s kovovými bazénmi, s prevzdušňovacími čerpadlami, s vložkami do filtračných zariadení, s prístrojmi na chlórovanie vody v bazénoch, so sterilizátormi vody, so zariadeniami na čistenie a úpravu vody, s čistiacimi strojmi, s elektrickými manikúrovými súpravami, s predajnými automatmi, s ručnými nástrojmi, s ručným náradím, s príbormi, s nožiarskym tovarom prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s počítačmi, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s elektronické publikáciami (sťahovateľnými), so zariadeniami na spracovanie údajov, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s kompaktnými diskami, s DVD diskami, so slnečnými okuliarmi, s dekoratívnymi magnetmi, s masážnymi prístrojmi, s vibromasážnymi prístrojmi, s fyzioterapeutickými zariadeniami, s rehabilitačnými prístrojmi na lekárske použitie, s erotickými pomôckami, s klimatizačnými zariadeniami, s vodovodnými zariadeniami, s ohrievačmi vody, s tlakovými zásobníkmi vody, s fontánami, s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, s ochladzovacími prístrojmi a zariadeniami, s dopravnými prostriedkami na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; maloobchodné a veľkoobchodné služby s počítačmi, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s elektronické publikáciami (sťahovateľnými), so zariadeniami na spracovanie údajov, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s kompaktnými diskami, s DVD diskami, so slnečnými okuliarmi, s dekoratívnymi magnetmi, s masážnymi prístrojmi, s vibromasážnymi prístrojmi, s fyzioterapeutickými zariadeniami, s rehabilitačnými prístrojmi na lekárske použitie, s erotickými pomôckami, s klimatizačnými zariadeniami, s vodovodnými zariadeniami, s ohrievačmi vody, s tlakovými zásobníkmi vody, s fontánami, s osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, s ochladzovacími prístrojmi a zariadeniami, s dopravnými prostriedkami na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s klenotníckymi výrobkami, so šperkami, s hodinkami, so šperkovnicami, s bižutériou, s hudobnými nástrojmi, s tlačovinami, s papiernickými výrobkami, s písacími potrebami, s knihami, s mapami, s prospektmi, s príručkami, s periodikami, s plastovými fóliami a vreckami na balenie, s tesniacimi, s výplňovými a izolačnými materiálmi, s izolačnými nátermi, s nekovovým stavebným materiálom, s nekovovými prenosnými stavbami, s nekovovými bazénmi, s kamennými, betónovými alebo mramorovými sochami a soškami, s nábytkom, s posteľami, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s kempingovým nábytkom, s lôžkovinami, s kuchynskými potrebami, s kuchynskými nádobami, so šálkami, s hrnčekmi na pitie, s taniermi, s dózami, s výrobkami zo skla, porcelánu a keramiky, so sochami a soškami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, s prúteným a košikárskym tovarom, s pohármi s čistiacimi potrebami, s hrebeňmi, so zubnými kefkami, s kožou, s cestovnými kuframi, s cestovnými taškami, s peňaženkami, s puzdrami na kľúče, s dáždnikmi, so slnečníkmi, s oblečením pre zvieratá, s bytovým textilom, s kúpeľňovými textíliami, s uterákmi, s osuškami, s obrusmi, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s plavkami, so županmi, s kúpacími čiapkami, s ozdobami do vlasov, s galantérnym tovarom okrem nití a priadzí, s nášivkami, s kúpeľňovými koberčekmi (rohožky), s kobercami, s rohožkami, s nafukovacími matracmi (nie na lekárske použitie), s reklamnými nafukovacími predmetmi, s vakmi na sedenie, s doskami na tréning vo vode, s plávacími kolesami, s trampolínami, so šmykľavkami, s hojdačkami, s hračkami, s hrami, s posilňovacími strojmi, s hracími automatmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby s klenotníckymi výrobkami, so šperkami, s hodinkami, so šperkovnicami, s bižutériou, s hudobnými nástrojmi, s tlačovinami, s papiernickými výrobkami, s písacími potrebami, sknihami, s mapami, s prospektmi, s príručkami, s periodikami, s plastovými fóliami a vreckami na balenie, s tesniacimi, s výplňovými a izolačnými materiálmi, s izolačnými nátermi, s nekovovým stavebným materiálom, s nekovovými prenosnými stavbami, s nekovovými bazénmi, s kamennými, betónovými alebo mramorovými sochami a soškami, s nábytkom, s posteľami, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s kempingovým nábytkom, s lôžkovinami, s kuchynskými potrebami, s kuchynskými nádobami, so šálkami, s hrnčekmi na pitie, s taniermi, s dózami, s výrobkami zo skla, porcelánu a keramiky, so sochami a soškami z dreva, vosku, sadry alebo plastov, s prúteným a košikárskym tovarom, s pohármi s čistiacimi potrebami, s hrebeňmi, so zubnými kefkami, s kožou, s cestovnými kuframi, s cestovnými taškami, s peňaženkami, s puzdrami na kľúče, s dáždnikmi, so slnečníkmi, s oblečením pre zvieratá, s bytovým textilom, s kúpeľňovými textíliami, s uterákmi, s osuškami, s obrusmi, s odevmi, s obuvou, s pokrývkami hlavy, s plavkami, so županmi, s kúpacími čiapkami, s ozdobami do vlasov, s galantérnym tovarom okrem nití a priadzí, s nášivkami, s kúpeľňovými koberčekmi (rohožky), s kobercami, s rohožkami, s nafukovacími matracmi (nie na lekárske použitie), s reklamnými nafukovacími predmetmi, s vakmi na sedenie, s doskami na tréning vo vode, s plávacími kolesami, s trampolínami, so šmykľavkami, s hojdačkami, s hračkami, s hrami, s posilňovacími strojmi, s hracími automatmi prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s čajom, s nealkoholickými nápojmi, s minerálnymi vodami, so stolovými vodami, s nealkoholickými ovocnými nápojmi, s pivom, nealkoholickým pivom, s proteínovými nápojmi pre športovcov, s alkoholickými nápojmi, s vínom, s destilovanými nápojmi, s alkoholickými výťažkami z ovocia, s likérmi, s liehovinami, s koktailmi, s cukrárskymi výrobkami, so zmrzlinou, s keksami, s perníkmi, s medovníkmi, s palacinkami, s cukrovinkami, s oblátkami, so sušienkami, s cestovinami, s rýchlymi chuťovkami, s hotovými jedlami, s pekárskymi a s cukrárskymi výrobkami, so zeleninovými šalátmi, s mliekom a s mliečnymi výrobkami, s mäsom, s čerstvým ovocím a zeleninou, so živými rastlinami a kvetmi, so živými zvieratami, s krmivami pre zvieratá; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s čajom, s nealkoholickými nápojmi, s minerálnymi vodami, so stolovými vodami, s nealkoholickými ovocnými nápojmi, s pivom, nealkoholickým pivom, s proteínovými nápojmi pre športovcov, s alkoholickými nápojmi, s vínom, s destilovanými nápojmi, s alkoholickými výťažkami z ovocia, s likérmi, s liehovinami, s koktailmi, s cukrárskymi výrobkami, so zmrzlinou, s keksami, s perníkmi, s medovníkmi, s palacinkami, s cukrovinkami, s oblátkami, so sušienkami, s cestovinami, s rýchlymi chuťovkami, s hotovými jedlami, s pekárskymi a s cukrárskymi výrobkami, so zeleninovými šalátmi, s mliekom a s mliečnymi výrobkami, s mäsom, s čerstvým ovocím a zeleninou, so živými rastlinami a kvetmi, so živými zvieratami, s krmivami pre zvieratá prostredníctvom internetu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45 tohto zoznamu.
36 - Poisťovníctvo; financovanie (služby); bankovníctvo; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; zmenárenské služby; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; prenájom nehnuteľností; finančné riadenie; organizovanie financovania stavebných projektov; finančné sponzorstvo; úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; sprostredkovanie poistenia; informácie o poistení; finančné informácie; faktoring; pôžičky (finančné úvery); finančné záručné služby; organizovanie dobročinných zbierok; realitné kancelárie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); údržba bazénov; dezinfekcia; chemické čistenie; čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; požičiavanie práčok; pranie bielizne; žehlenie bielizne; opravy odevov; údržba nábytku; opravy slnečníkov; opravy púmp a čerpadiel; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; čistenie a opravy kotlov; inštalácie a opravy vykurovacích zariadení; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 37 tohto zoznamu.
38 - Služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; posielanie správ; online posielanie pohľadníc; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); videokonferenčné služby; telekonferenčné služby; bezdrôtové vysielanie; prenos digitálnych súborov; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenos elektronickej pošty; spravodajské kancelárie; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
39 - Doprava, preprava; balenie tovarov; skladovanie; logistické služby v doprave; sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); služby vodičov; sprostredkovanie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; organizovanie zájazdov; osobná doprava; nosenie batožín; dovoz, doprava; prenájom automobilov; prenájom vozidiel; automobilová doprava; autobusová doprava; prenájom chladiarenských zariadení; prenájom miest na parkovanie; parkovanie automobilov (služby); prenájom garáží; výletné lode (služby); prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); zásobovanie vodou; záchranné služby; taxislužba; informácie o možnostiach dopravy; poskytovanie informácií o cestovnej trase; požičiavanie potápačských skafandrov; požičiavanie nosičov na automobily; zdieľanie automobilov; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 39 tohto zoznamu.
41 - Vzdelávanie; zábava; aquaparky (služby); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; zábavné parky; prenájom vybavenia herní; požičiavanie hračiek; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); požičiavanie potápačského výstroja; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; výchovnozábavné klubové služby; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; meranie času na športových podujatiach; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; služby diskdžokejov; diskotéky (služby); karaoke služby; organizovanie predstavení (manažérske služby); turistické prehliadky so sprievodcom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom športových plôch; poskytovanie golfových ihrísk; prenájom tenisových kurtov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; nočné kluby (zábava); herne s hracími automatmi (služby); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); tlmočnícke služby; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; nahrávanie videopások; reportérske služby; fotografické reportáže; fotografovanie; premietanie kinematografických filmov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); praktický výcvik (ukážky); tábory na športové sústredenia; detské škôlky (vzdelávanie); služby pojazdných knižníc; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; zoologické záhrady (služby); poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie prechodného ubytovania; rýchle občerstvenie (snackbary); kaviarne; samoobslužné reštaurácie; samoobslužné jedálne; bary (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby); prenájom automatov na pitnú vodu; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie turistických stanov; prenájom prenosných stavieb; poskytovanie pozemkov pre kempingy; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ubytovanie pre zvieratá; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť; veterinárna pomoc; starostlivosť o čistotu zvierat chovaných v domácnosti; záhradkárske služby; termálne kúpele; turecké kúpele; sauny (služby); masáže; soláriá (služby); manikúra; služby vizážistov; salóny krásy; kadernícke salóny; depilácia voskom; verejné kúpele (na hygienické účely); fyzioterapia; aromaterapeutické služby; terapeutické služby; alternatívna medicína; zdravotné poradenstvo; lekárske poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby; zotavovne; prenájom zdravotníckeho vybavenia; farmaceutické poradenstvo; telový pírsing; tetovanie; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 44 tohto zoznamu.
45 - Právne služby; fyzická ochrana osôb a hmotného majetku (bezpečnostné služby); online služby sociálnych sietí; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); správa licencií (právne služby); vypracovávanie právnych dokumentov; online služby sociálnych sietí; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; strážne služby; požičiavanie odevov; zoznamovacie služby; poradenské a konzultačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 45 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.13, 05.05.20, 05.13.07, 05.13.08, 25.01.05, 25.01.09, 27.05.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zlatá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROCOM Investment, s.r.o.; Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2017 11/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.04.2018 4/2018 FG3M
 
POZ 1535-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.07.2017 240,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1535-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.06.2017 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.06.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.06.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 31.07.2017 Typ Doručené
Plná moc 31.07.2017 Typ Doručené
výsledok rešerše 29.09.2017 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.09.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
POZ 1535-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku