Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1511-98
(111)  Trademark Number  190504 
(151)  Registration Date  26.04.2000 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.06.2018 
(210)  Application Number  1511-98 
(220)  Application Date  11.06.1998 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  18.01.2000 
(450)  Publication of Registration Date  11.07.2000 
(511)  International Classification of Goods and Services  09 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické hracie prístroje, hracie videoprístroje, domáce hracie videoprístroje, všetko na použitie s televíznymi prijímačmi; periférne zariadenie na použitie s domácimi hracími prístrojmi; programy elektronických hier; zásobníky elektronických hier, pásky, disky a kazety; programy videohier; zásobníky domácich videohier, pásky, disky a kazety; počítače; periférne zariadenia počítačov; programové vybavenie počítačov; počítačové programy; programy počítačových hier; zásobníky počítačových hier, pásky, disky a kazety; zariadenia na počítačové hry s pamäťou; pamäťové vybavenie na zariadenie na počítačové hry; prístroje na spracovanie údajov a obrazu; pásky, disky a kazety, všetko na záznam dát a obrazu; zvukové záznamy a videozáznamy; komunikačné prístroje na použitie s celosvetovou počítačovou sieťou a satelitnými a telefónnymi spojmi; interakčné televízne terminálové súbory; vrchné bloky na príjem kódovaných alebo zhustených audio-, video- alebo údajových signálov; KARAOKE prehrávače; prehrávače CD-ROM; časti a súčasti uvedeného tovaru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DREAMCAST 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SEGA CORPORATION; Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo; JP 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.06.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 18.01.2000 01/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.2000 07/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2008 09/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2008 09/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.05.2018 05/2018 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2019 03/2019 TC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
 
POZ 1511-98
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1511-98
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 11.06.1998 Type Delivered
2 F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
3 výsledok rešerše 23.09.1999 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.1999 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.05.2000 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2008 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2008 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.05.2008 Type Payment
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2008 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.12.2015 Type Delivered
11a Plná moc 03.12.2015 Type Delivered
11b Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 03.12.2015 Type Delivered
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2015 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2018 Type Delivered
14a Plná moc 26.03.2018 Type Delivered
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.03.2018 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2018 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.11.2018 Type Delivered
18 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 12.12.2018 Type Sent document
19 Odpoveď na správu úradu 20.12.2018 Type Delivered
19a Plná moc 20.12.2018 Type Delivered
19b Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Type Delivered
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2019 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2021 Type Delivered
21a Plná moc 09.09.2021 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
POZ 1511-98
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2008 Kabushiki Kaisha Sega SEGA ENTERPRISES, LTD.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.03.2016 SEGA Games Co., Ltd. Kabushiki Kaisha Sega
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2019 SEGA Games Co., Ltd. SEGA Games Co., Ltd.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2021 SEGA CORPORATION SEGA Games Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku