Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1510-2014
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1510-2014 
(220)  Application Date  28.08.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.10.2014 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.04, 26.04.09, 26.04.08, 26.04.24, 26.11.22, 25.05.01, 25.01.94, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  RESCO spol. s r.o.; Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2014 10/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.04.2015 4/2015 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.03.2016 3/2016 FB3M
 
POZ 1510-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2014 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.09.2014 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.01.2015 27,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1510-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.08.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 28.08.2014 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.08.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 28.08.2014 Type Delivered
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.09.2014 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.09.2014 Type Payment
výsledok rešerše 10.09.2014 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2014 Type Internal Letter
Oznámenie 26.11.2014 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.12.2014 Type Sent document
List z OMPI 12.12.2014 Type Delivered
vyžiadanie poplatku v CHF 12.12.2014 Type Sent document
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.01.2015 Type Delivered
List z OMPI 08.01.2015 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2015 Type Payment
výzva na doplnenie podania námietok 19.01.2015 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 05.02.2015 Type Delivered
Plná moc 19.02.2015 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 27.02.2015 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 25.05.2015 Type Sent document
Podanie rozkladu 26.06.2015 Type Delivered
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 07.07.2015 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 08.07.2015 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.07.2015 Type Sent document
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.08.2015 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 28.10.2015 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.12.2015 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 16.12.2015 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 16.12.2015 Type Internal Letter
rozhodnutie o rozklade 28.12.2015 Type Sent document
všeobecný referátnik 25.01.2016 Type Sent document
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 19.02.2016 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 06.05.2016 Type Delivered
POZ 1510-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku