Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1505-2007
(111)  Trademark Number  221431 
(151)  Registration Date  15.04.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.08.2017 
(210)  Application Number  1505-2007 
(220)  Application Date  16.08.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.01.2008 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Analýzy nákladov; revízia účtov; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava a vyhotovenie daňových priznaní.
36 - Finančné analýzy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vaníková Zlatica, Ing.; Smreková 22, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.08.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2008 01/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2008 06/2008 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.11.2017 11/2017 ND3M
 
POZ 1505-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1505-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2007 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 16.08.2007 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2007 Type Payment
3 výsledok rešerše 17.10.2007 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2007 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2008 Type Sent document
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Type Delivered
6a Doklad o prevode/prechode 05.06.2008 Type Delivered
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2008 Type Payment
8 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.07.2008 Type Sent document
9 Doklad o prevode 20.08.2008 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 13.10.2008 Type Sent document
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.08.2017 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2017 Type Sent document
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2017 Type Payment
14 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 21.09.2017 Type Sent document
15 Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Type Delivered
15a Plná moc 29.09.2017 Type Delivered
16 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2017 Type Sent document
POZ 1505-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 29.09.2008 Vaníková Zlatica, Ing. Bartko Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku