Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1505-2007
(111)  Trademark Number  221431 
(151)  Registration Date  15.04.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  16.08.2017 
(210)  Application Number  1505-2007 
(220)  Application Date  16.08.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.01.2008 
(450)  Publication of Registration Date  06.06.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Analýzy nákladov; revízia účtov; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava a vyhotovenie daňových priznaní.
36 - Finančné analýzy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vaníková Zlatica, Ing.; Smreková 22, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.08.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2008 1/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2008 6/2008 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.11.2017 11/2017 ND3M
 
POZ 1505-2007
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2007 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2017 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1505-2007
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 16.08.2007 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2007 Type Payment
výsledok rešerše 17.10.2007 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2007 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2008 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 05.06.2008 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2008 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.07.2008 Type Sent document
Doklad o prevode 20.08.2008 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 13.10.2008 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2017 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2017 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 21.09.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Type Delivered
Plná moc 29.09.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2017 Type Sent document
POZ 1505-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 29.09.2008 Vaníková Zlatica, Ing. Bartko Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku