Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1503-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234591 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1503-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 16, 22, 23, 24, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Ortopedické matrace, matrace na lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske účely, vyhrievané elektrické podušky, prikrývky a matrace na lekárske účely.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové propagačné materiály, informačné brožúry, letáky, prospekty, tlačivá, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy.
22 - Vlna česaná; vlna surová; mykaná vlna; strihaná vlna; ovčia vlna; vlna spracovaná; textilné vlákna; kokosové vlákna.
23 - Tkaná vlna; vlnené nite a priadze.
24 - Vlnené látky; vlnené tkaniny; textílie; čalúnnické látky; poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na vankúše.
35 - Maloobchodná činnosť s matracami a ortopedickými matracmi, s prikrývkami, s česanou, surovou alebo spracovanou vlnou, s tkanou vlnou, s vlnenými látkami, s vlnenými tkaninami, s textilnými výrobkami, s posteľnou bielizňou, s matracmi, ortopedickými výrobkami, s obliečkami; reklama; rozširovanie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; odborné obchodné poradenstvo; prieskum trhu; marketingové štúdie; spracovanie textov; fakturácia; kancelárske práce; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie účtovných kníh a účtovníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.11, 03.04.13, 26.01.15, 26.04.06, 26.07.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.08, 24.07.01 
(540) Vyjadrenie