Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1499-2016
(111)  Trademark Number  244434 
(151)  Registration Date  28.02.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1499-2016 
(220)  Application Date  11.07.2016 
(310)  Priority Number  O-528 131 
(320)  Priority Date  19.01.2016 
(330)  Country or Authority of Priority  CZ 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.11.2016 
(450)  Publication of Registration Date  03.04.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 32 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Ochutené a šľahané mlieko; jogurtové nápoje; prírodné alebo ochutené nápoje zložené najmä z mlieka a/alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka).
32 - minerálne vody; pramenité vody; stolové vody; limonády; pivá; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sirupy pre limonády; minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné alebo perlivé vody (minerálne alebo neminerálne); zeleninové šťavy (nápoje); ovocné alebo zeleninové nápoje; sódovky; zázvorové limonády; šerbety; nápojové prípravky; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky v rámci tejto triedy; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Parádová limonáda od Poděbradka, a.s. 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.07.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2016 11/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2017 04/2017 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1499-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1499-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.07.2016 Type Delivered
1a Doklad o práve prednosti 11.07.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.07.2016 Type Sent document
3 Doplnenie materiálov 15.07.2016 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2016 Type Payment
5 Doplnenie materiálov 08.08.2016 Type Delivered
5a Plná moc 08.08.2016 Type Delivered
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2016 Type Payment
7 Žiadosť o vrátenie poplatku 16.09.2016 Type Delivered
8 výsledok rešerše 26.09.2016 Type Internal Letter
9 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2016 Type Internal Letter
10 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.12.2016 Type Sent document
11 vnútrospisový list 10.01.2017 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.03.2017 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Type Delivered
13a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
13b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Type Sent document
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2021 Type Payment
16 Doplnenie materiálov 12.11.2021 Type Delivered
16a Plná moc 12.11.2021 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2021 Type Sent document
POZ 1499-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.11.2021 Mattoni 1873 a.s. Poděbradka, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2021 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s. r. o. TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku