Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1492-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236194 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1492-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 19, 20, 25, 30, 36, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Alobal (hliníková fólia); alpaka; argentán; armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch; kovové baliace fólie; bazény (kovové konštrukcie); kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné schránky; biele kovy; kovové brány; bronz; umelecké diela z bronzu; busty z obyčajných kovov; cermet (kovovo-keramický materiál); kovové cestné zvodidlá; cín; cínové platne; kovové čapy; mazacie čapy; kovové debnenia na betónové konštrukcie; kovová dlažba; kovové dlaždice na podlahy; kovové drenážne rúry; drôt; drôtené pletivo; kovové uväzovacie drôty; drôty z obyčajných kovov; držadlá, kovové kľučky; kovové dvere; dverové kovania; kovové dverové prahy; kovové dverové zástrčky; kovové dýzy; ferotitán; figuríny (sošky) z obyčajných kovov; kovové fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch; kovové baliace fólie; oceľové gule; kovové závesné háky; hliník; hliníkové fólie; hliníkový drôt; kovové káble s výnimkou elektrických; kovové kade; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové klapky drenážnych rúrok; kovové klapky na vodovodné potrubia; klince; klopadlá na dvere; kľúče; kovové kľučky dverí; kovové koľajnice koľajnicové spojky; kovové kolená na potrubia; kovové kolíky; kovové komínové rúry; kovové komínové striešky; komíny, kovové dymovody; kotviace platne; kovové kotviace uholníky pre stavebníctvo; kotvy; stavebné kovania; kovanie na nábytok; kovové markízy (stavebné konštrukcie); kovové závlačky; kovové kryty komínov; kovové laná; kovové lejárske formy; kovové lemovky striech; kovové lešenia; liatina surová alebo ako polotovar; kovové lišty; kovové maltovnice; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové matice; meď surová alebo ako polotovar; medené krúžky; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mosadz surová alebo ako polotovar; kovové nádoby na skladovanie a prepravu; kovové nádoby na skladovanie kyselín; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; kovové nádrže; nákovy, rohatinky; napínače; kovové debny na náradie; kovové násypníky nie mechanické; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; neizolovaný medený drôt; nikel; kovové nity; nízkouhlíková oceľ; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové nosníky; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; objímky, prstence; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové obklady stien a priečok; obloženia stavieb alebo nábytku z niklovej mosadze; kovové lamelové obloženie; kovové obloženie stavieb; kovové obruče na sudy; kovové obrysnice pre železnice; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; nízkouhlíková oceľ; zliatiny ocele; oceľ nespracovaná alebo ako polotovar; oceľoliatina; oceľové drôty; oceľové laná; oceľové pásy; oceľové rúrky; oceľové rúry; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové stožiare; oceľový plech; kovové odbočky na potrubia; kovové odkvapové rúry; kovové odkvapové žľaby; kovové okenice; okenné západky; kovové okenné závory; okenné žabice; kovanie okien; kovové okná; kovové okolesníky; olovo (surovina alebo polotovar); ostnatý drôt; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pakfón; kovové palety na prepravu nákladov; kovové palisády; pancierové platne; pancierové plechy; kovové stavebné panely; kovové pánty, závesy; pásová oceľ; kovové pásy na manipuláciu s nákladmi; pásy ocele; pásy železa; kovové piliny; kovové pilóty platničky, kovové podložky; plech; kovové ploty; kovové podkladné doštičky; klince na podkovy; kovové podlahy; kovové podložky, lamely, tenké doštičky; kovové podpery; kovové železničné podvaly; kovové poklopy; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; kovové kovanie na postele; postriebrené cínové zlúčeniny; kovové potrubia; kovové materiály na pozemné lanové dráhy; predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); kovové prefabrikované nástupištia; kovové preklady; kovové priečky; príchytky, klince; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové okenné rámy; kovové rámy stavieb; kovové rebríky; kovové reťaze; rímsy, kovové, ozdobné lišty kovové; rohatiny (nákovy); oceľové rolety; kovové rošty; kovové rúry a potrubia na rozvody ústredného kúrenia; kovové rúrkové výstuže; kovové rúry; kovové stupne schodov; kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; kovové silá; skoby (kramle) kovové; skrinky, kovové škatule; kovové skrutky; kovové slučkové závesy, lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi; sochy z obyčajných kovov; sošky (figuríny) z obyčajných kovov; spájkovací kovový drôt; kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických; kovové spojky na neelektrické káble; kovové spojovacie objímky na rúry; kovové spojovacie skrutky na káble; kovové spriahadlá na reťaze; staniol; kovové prenosné stavby; kovové stavebné konštrukcie; stavebné kovania; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; kovové stavebné obklady; kovové stavebné panely; kovový stavebný materiál; kovové stély; kovové stĺpy; kovové stojky; kovové stoly so zverákom; kovové stožiare; kovové strešné krytiny strieborná spájka; kovové remeňové spony na stroje; kovové stropy; kovové sudy; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky na manipulovanie s nákladom; svorníky; kovové škridly; kovové štetovnice; kovové identifikačné štítky; kovové vývesné štíty; kovové tlakové potrubia; tombak; kovové trámy; kovové trysky; kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie; kovové tyče; kovové uholníky; umelecké diela z obyčajných kovov; kovové uzávery; kovové úžľabia; kovové ventily nie ako časti strojov; vodiace kladky na okná; kovové vodiace lišty; kovové vodovodné potrubia; volfrámové železo; kovové vonkajšie rolety; kovové výplne dverí; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové zámkové zástrčky; kovové zámky s výnimkou elektrických; západky; kovové zápustkové kolíky (hmoždinky); kovové zarážky dverí; kovové zárubne; kovové zásteny ku kozubom; dverové zástrčky; zátky kovové; zatvárače dverí s výnimkou elektrických; kovové závlačky; kovové závory; zliatiny na tvrdé spájky; zliatiny obyčajných kovov; kovové zváracie a spájkovacie drôty; kovové tyče na zváranie; cestné zvodidlá z kovu; zvončeky; kovové žabice na dvere; kovové žalúzie; drobný železiarsky tovar; kovový materiál na železnice; železo (surovina alebo polotovar); kovové žiaruvzdorné stavebné materiály.
11 - Filtračné kávovary elektrické; elektrické filtre na kávu; lampové horáky; osvetľovacie horečnaté vlákna; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické kávovary; oblúkové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; plášte svietidiel pouličné lampy; pražiace stroje; pražiče kávy; pražiče na kávu; premietacie lampy; svetelné reflektory; reflektory (svetlá); reflektory na vozidlá; reťaze farebných žiaroviek; stropné svetlá; objímky na tienidlá; tienidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; elektrické vykurovacie vlákna; horečnaté vlákna na svietenie; vlákna do elektrických lámp; osvetľovacie zariadenia pre vozidlá; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); zariadenia pre vozidlá proti oslneniu (výstroj lámp); sterilizačné jednorazové vrecká; vreckové baterky; elektrické vreckové baterky; vreckové ohrievače; elektrické výbojky; výbojky elektrické na osvetlenie; ohrievače vzduchu; sterilizátory na vzduch; výhrevné žeraviace vlákna; žiariče; žiarivky; žiarovky; elektrické žiarovky; žiarovky do automobilových smeroviek; žiarovky do smeroviek na vozidlá.
19 - Alabaster; altánky (nekovové konštrukcie); asfalt; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; azbestocement; azbestová malta; bazény (nekovové konštrukcie); betón; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; betónové podpery, stĺpy; bitúmen, asfalt, živice; brány s výnimkou kovových; bridlica; bridlica ako strešná krytina; cement; ohňovzdorné cementové omietky; cementové platne; spojovacie materiály na cestné opravy; materiály na cestné pokryvy; cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); cestné zvodidlá s výnimkou kovových; materiály na stavbu a pokryv ciest; debnenie s výnimkou kovového; decht; decht, asfalt; pokrývačská dechtová lepenka; osvetľovacia dlažba; svetelná dlažba; dlažby s výnimkou kovových; nekovové stavebné dlaždice, obkladačky; dlážky s výnimkou kovových; dosky, latky; drenážne rúry s výnimkou kovových; drevené dyhy; drevené obloženia; drevené obloženie; pílené drevo; spracované drevo; stavebné drevo; drevo ako polotovar; drevo na výrobu potrieb do domácnosti; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; dyhové drevo; drevené dyhy; esovky (krytina); figuríny z kameňa, betónu alebo z mramoru; geotextílie; granit; sklené granuly na značkovanie ciest; hlina na tehly; hlina; hranoly; hrnčiarska hlina; hrnčiarska hlina (surovina); hrubý štrk (stavebný materiál); kameň; žiaruvzdorný kameň; kamenárske výrobky; kameninové rúry; kameniny pre stavebníctvo; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); vinylové koľajnice (ako konštrukčný materiál); komínové nadstavce s výnimkou kovových; komínové plášte; komínové rúry nekovové; komíny, dymovody s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lisovaný korok; kremeň; kremenný piesok; krídlové okná s výnimkou kovových; surová krieda; krištáľ; strešné krokvy; lávky s výnimkou kovových; lejárske formy s výnimkou kovových; lepenka bitúmenová (asfaltová); lepenka na stavebné účely; lepenkové platne pre stavebníctvo; lešenia s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; makadam; stavebná malta; nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriežky s výnimkou kovových; spojivá do murív; strešné nárožia; nekovové prefabrikáty nástupíšť; nekovové strechy obsahujúce solárne články; netrieštivé sklo; nistejové sklo (stavebný materiál); nosníky s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie; obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); odbočky, prípojky potrubia s výnimkou kovových; odkvapové rúry s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové omietky; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo; omietky pre stavebníctvo; palisády s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; stavebný papier; parketové výlisky; parkety (parketové podlahy); pažnice, štetovnice s výnimkou kovových; striebronosný piesok; piesok s výnimkou lejárskeho; cementové platne; pletivo s výnimkou kovového; ploty s výnimkou kovových; plstený materiál na budovy; podpery s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou kovových; potery s výnimkou kovových; nekovové potrubia na vzduchotechniku a klimatizáciu; nekovové prívodné potrubia; preglejka; preklady s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; rámy, mriežky s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; vonkajšie rolety okrem kovových a textilných; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou kovových; drenážne nekovové rúry; kameninové rúry; neohybné nekovové rúry (pre stavebníctvo); sadra; samostatné komíny (továrenské) s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; skladacie dvere s výnimkou kovových; sklené granuly na značkovanie ciest; alabastrové sklo; izolačné stavebné sklo; stavebné sklo; vápnitý slieň; slinkový odpad; slinok; smola; sochy z kameňa, betónu a mramoru; Sorelov cement; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; spojivá do muriva; spojovacie materiály na opravu ciest; stajne; prenosné stavby s výnimkou kovových; stavebné drevo; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; stavebné panely s výnimkou kovových; stavebný materiál s výnimkou kovového; stély s výnimkou kovových; nekovové stĺpy; stĺpy s výnimkou kovových na elektrické vedenie; stojky s výnimkou kovových; stožiare s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; nekovové strešné odkvapové žľaby; strešné šindle; strešné uholníky s výnimkou kovových; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; šamot; škridly s výnimkou kovových; štrk; tabuľové sklo pre stavebníctvo; tehly; hlina na tehly; terakota; nekovové tlakové potrubie; trámy s výnimkou kovových; troska (stavebný materiál); trstina na stavebné účely; tuf; tvárne drevo; tyče, žrde; uholníky s výnimkou kovových; uhoľný decht; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb s výnimkou kovových; murárske vane a nádrže vápenec; vápnitý slieň; vápno; verandy (nekovové konštrukcie); vitráže; vitrážové okná; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; xylolit; zárubne s výnimkou kovových; žalúzie s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály.
20 - Bytové zariadenie (dekoračné predmety); divány; drevené alebo plastové skrinky; drevené časti nábytku; snímateľné kryty na drezy; nekovové kľučky na dvere; nekovové dverové vybavenie; dvierka na nábytok; skrinka hračky; chaise longue (typ čalúneného kresla); interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; kancelársky nábytok; kartotékové skrine; koľajničky na záclony a závesy; nekovové kolieska na nábytok; nekovové kolíky; nekovové stenové kolíky; kolísky; komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; nekovové kontajnery; nekovové prepravné kontajnery; dekoračné korálikové závesy; kozubové zásteny; kreslá; stojany na kvety; lavičky (nábytok); rozkladacie ležadlá; plastové lišty na nábytok; hydrostatické lôžka (nie na lekárske účely); nekovové nádoby na miešanie malty; masážne stoly; posteľné matrace; matrace; nekovové skrinky na mäso; mušle (dekorácia); drevené časti nábytku; kancelársky nábytok; kovový nábytok; školsky nábytok; nekovové nádoby; nafukovacie podložky (nie na lekárske účely); nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); nekovové kľučky na dvere; nekovové kolieska na nábytok; nekovové kolíky; nekovové skrutky; nity s výnimkou kovových; novinové stojany; nekovové rukoväte nožov; obaly na odevy; obloženia; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; uhlové podpery na obrazové rámy; nekovové okenné vybavenie; hlavové opierky ako časti nábytku; opierky na knihy; palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; pánty, závesy s výnimkou kovových; paravány, zásteny (nábytok); pásky z dreva; písacie stoly; plastikové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky; pletené predmety zo slamy; podhlavníky; podložky do ohrádok pre dojčatá; podstavce na kvety; podstavce, kostry, stojany na počítače; podušky; pohovky; police; nábytkové police; police do registračných skríň; police, stojany; drevené kostry postelí; nemocničné postele; vodné postele s výnimkou postelí na lekárske účely; postele; poťahy alebo obaly na šatstvo (na uskladnenie); pracovné stoly; príručné toaletné zrkadielka; profily na obrazové rámy; prútený alebo košikársky tovar; pružinové matrace; pultíky; pulty; pútače z dreva alebo plastov; lišty na obrazové rámy; profilované lišty na obrazové rámy; vyšívacie rámy; rámy na obrazy; ratan; regály; registračné skrine, kartotékové skrine; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); rolety z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); rúčky a rukoväte na náradie (nekovové); rysovacie stoly; sedadlá; kovové sedadlá; sépiolit; servírovacie stolíky; nekovové schodíky; sklené tabule na zrkadlá; striebrené sklo; skrinka na hračky; kartotékové skrinky (nábytok); skrinky na lieky; nekovové skrutky; slamené obruby; sofy; sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; sošky z dreva, vosku, sadry alebo plastov; stojany na taniere; stojany na uteráky (nábytok); stojany, podstavce, kostry (pre počítače); stolárske umelecké výrobky; stoličky; detské vysoké stoličky; stoličky s otvorom; servírovacie stolíky; stolíky pod počítače; stolové dosky; kovové stoly; pracovné stoly; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; stoly pod písacie stroje; stoly; striebrené sklo; svorníky, háčiky a držiaky obrazových rámov; škatule z dreva alebo plastu; školský nábytok; nekovové identifikačné štítky; vývesné štíty z dreva alebo plastov; taburetky; toaletné stolíky; trojnožky; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; tyče na záclony umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; umelecké stolárske výrobky; skrinky s umývadlom (nábytok); dávkovače uterákov s výnimkou kovových; stojany na uteráky (nábytok); valce na záclony a rolety; vankúše; nekovové háčiky vešiakov; vešiaky na kľúče; vešiaky na odevy; vitríny; nekovové vybavenie dverí; nekovové vybavenie okien; vystavovacie stojany; záclonové koľajnice; záclonové krúžky; záclonové tyče; záclonové valce; závesové šnúry; dekoračné korálikové závesy; závesy bambusové; príručné toaletné zrkadielka; zrkadlá; sklené tabule na zrkadlá; žalúzie a rolety lamelové interiérové.
25 - Baretky; spodná bielizeň; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; sprchovacie čiapky; oblečenie pre bábätká; detské nohavičky; dreváky; plátenná obuv; futbalová obuv (kopačky) gabardénové plášte; galoše; gamaše; legíny; goliere; telocvičné úbory; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; papierové klobúky (oblečenie); kombiné; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; konfekcia (odevy); korzety; korzety (spodná bielizeň); kostýmy, obleky; košele; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); jazdecké krátke nohavice; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; sandále na kúpanie; lyžiarske topánky; oblečenie pre motoristov; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; náprsenky; košele s krátkym rukávom; nepremokavé odevy; nohavice; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; obuv; lyžiarska obuv; obuv (vysoká); odevy; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; pančuškové nohavice; pánske podväzky; pánske spodky; oblečenie z papiera; papierové klobúky (oblečenie); papuče; peleríny; kúpacie plášte; plavky; plavky (dámske); plavky (pánske); plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; hotové podšívky (časti odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámsku bielizeň; rukavice; rukávniky; vesty pre rybárov; saká; sandále; sárí; spodky (pánske); spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; spodničky; sprchovacie čiapky; sukne; svetre; šály; šály uviazané pod krkom; šatky, šály; šatky, závoje; šaty; šerpy; šilty na pokrývky hlavy; šnurovacie topánky; šnurovačky; športové tričká, dresy; kožušinové štóly; tielka, tričká; tielka; tógy; celé topánky; zvršky topánok; topánky na šport; topánky; tričká; turbany; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; ozdobné vreckovky (časti odevov); vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany, kúpacie plášte; župany.
30 - Arašidové cukrovinky; badián; bonbóny; chuťovky na báze cereálií; cestá na koláče; mandľové cesto; cesto na koláče; cestoviny; cigória ako kávová náhradka; kandizovaný cukor; cukor; cukríky; cukrovinky; ľadový čaj; nápoje na báze čaju; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; dresingy na šaláty; droždie; fondán; glukóza na kulinárske účely; upravený glutén ako potravina; horčica; horčicová múčka; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); múčne jedlá; jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandizovaný cukor; kapary karamelky; karamelky (cukríky); karí (korenie); káva; nepražená káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; keksy; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); krupica; kukuričná krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky; kurkuma ako potrava; kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; ľadový čaj; lístkové cesto; lupienky, vločky (obilninové); majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); múčne jedlá; výrobky z múky; múka; müsli; kávovinové náhradky; čokoládové nápoje; kakaové nápoje; kávové nápoje; prísady do nápojov iné ako esencie; nápoje na báze čajov; niťovky; nové korenie; prípravky z obilnín; oblátky; ocot; paradajková omáčka; sójová omáčka; pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); omáčky (chuťové prísady); muškátové orechy; ovocné želé (cukrovinky); mliečna ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; paprika (korenina); paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; perníky, medovníky; perníky, medovníky; pirôžky s mäsom; pirôžky s mäsom; pizza; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; pralinky; zmrzlinové prášky; prášky na výrobu zmrzliny; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do nápojov s výnimkou esencií; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov); príchute s výnimkou éterických olejov; príchute s výnimkou éterických olejov do nápojov; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis; puding; pukance; pukance kukuričné; quiches (pečivo); rastlinné prípravky ako kávové náhradky; ravioly; rezance; ryža; ryžový koláč; ságo; sendviče; prírodné sladidlá; sladké drievka (cukrovinky); sladké drievko; sladový výťažok ako potravina; slíže; sójová múka; sójová omáčka; nátierka zo sójových bôbov (chuťová prísada); kuchynská soľ; sucháre; suši; sušienky; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; šafran (korenie); dresingy na šaláty; šerbety (zmrzlinové nápoje); škorica (korenina); prípravky na stuženie šľahačky; stužovače na šľahačku; špagety; mäsové šťavy; tacos; tapioka; tortilly; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely); včelia materská kašička; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; ovsené vločky; kukuričné vločky; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zákusky, príchute do koláčov s výnimkou esencií; zázvor; prísady do zmrzliny ako spojivo; zmrzliny; zvitky; sladké žemle; žuvačky.
36 - Prenájom bytov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; správcovstvo; vyberanie nájomného.
37 - Asfaltovanie; budovanie závodov a tovární; prenájom buldozérov; čalúnenie; čalúnnické opravy; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie vonkajšieho povrchu budov; prenájom čistiacich strojov; demolácia budov; inštalácia okien a dverí; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; údržba a oprava horákov; inštalácia a oprava chladiacich zariadení; stavebné informácie; informácie o opravách; izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie, glazovanie; maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové ); murárske práce; murovanie; údržba nábytku; nitovanie; čistenie okien; pieskovanie; inštalácia, údržba a opravy počítačov; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; pokládka povrchov komunikácií; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; stavba a opravy skladov; stavebníctvo (stavebná činnosti); stavebný dozor; inštalácia, údržba a opravy strojov; štukovanie, sadrovanie; tapetovanie; údržba bazénov; utesňovanie budov; utesňovanie stavieb; vŕtanie studní; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; montáž a opravy výťahy.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; počítačová komunikácia; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenosy správ faxom.
42 - Architektonické poradenstvo; architektúra (architektonické služby); módne dizajnérstvo; grafické dizajnérstvo, navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; vypracovanie stavebných výkresov; projektová činnosť; urbanistické plánovanie; poradenstvo v oblasti úspory energie; výzdoba interiérov.teriérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.03.11, 26.04.07, 26.04.09, 26.03.23, 26.04.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.; Letná 40, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 08.01.2014 01/2014 FH3M
 
POZ 1492-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1492-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.10.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.10.2012 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 05.10.2012 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.10.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.10.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2012 Typ Interné listy
6 Námietka proti zápisu - FAX 01.03.2013 Typ Doručené
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.03.2013 Typ Doručené
8 výzva na doplnenie podania námietok 25.03.2013 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 25.03.2013 Typ Odoslané
10 Plná moc 26.03.2013 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.04.2013 Typ Platba
12 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 19.04.2013 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 15.05.2013 Typ Doručené
14 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 30.08.2013 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis po zverejnení 30.10.2013 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
17 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 07.11.2019 Typ Doručené
17a Výpis z obchodného registra 07.11.2019 Typ Doručené
17b Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
17c Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 11.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1492-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku