Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1481-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1481-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.07.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 21, 24, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; čistiace prípravky na okná automobilov; čistiace prípravky na tapety; prípravky na suché čistenie; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); čistiace prípravky; prípravky na uvoľnenie upchatých odtokov; prípravky na odstraňovanie voskov z parketových podláh (čistiaci prostriedok); protišmykový vosk na podlahy; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; vulkanický popol na čistenie; čistiaca krieda; sóda na čistenie; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami; prípravky na odstraňovanie škvŕn; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; toaletné prípravky; umývacie prípravky na osobnú hygienu; mydlá; mydielka; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; medicinálne mydlá; mydlá na holenie; prípravky na holenie; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; mandľové mydlo; mandľový olej; kozmetické krémy; pleťové vody na kozmetické použitie; čistiace toaletné mlieka; kozmetické prípravky do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; šampóny; prípravky na ošetrovanie nechtov; antiperspiranty (kozmetické výrobky); vatové tyčinky na kozmetické použitie; vata na kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel; depilačné prípravky; epilačné prípravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na čistenie umelých chrupov; obrúsky napustené pleťovými vodami; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); terpentín (odmasťovací prípravok); protišmykové kvapaliny na podlahy; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace prípravky; leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na leštenie listov rastlín; leštiaci kameň; pemza; leštiaca červeň; brúsivá (prípravky); abrazíva; brúsny papier; brúsne plátno; sklené plátno; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky na odstraňovanie náterov; šlichtovacie prípravky; prípravky na odstránenie lakov; vosky na obuv; leštidlá na obuv; vosk na parkety; bieliace prípravky na kožu; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); lúh sodný; čpavok (amoniak) (detergent); stlačený vzduch v konzervách na čistenie a odprašovanie; kadidlové tyčinky; pracie prostriedky; predpieracie a namáčacie prípravky; aviváže; avivážne prípravky; škrob na bielizeň; škrob (apretačný prípravok); bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; modridlo na bielizeň, svetlička; odfarbovače; vosky používané pri praní; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; parfumované vrecúška do bielizne; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; prísady na urýchlenie schnutia do umývačiek riadu; osviežovače vzduchu; kozmetické taštičky; ústne vody (nie na lekárske použitie); vlasové vody; farby na vlasy; farbivá na toaletné použitie; vazelína na kozmetické použitie; tuky na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; esenciálne oleje; kozmetické prípravky na opaľovanie.
05 - Hygienické výrobky na lekárske použitie; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na čistenie vzduchu; dezinfekčné prípravky; obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; sírové knôty na dezinfekciu; germicídy (dezinfekčné prípravky); antibakteriálne prípravky; antibakteriálne prípravky na umývanie rúk; antiseptické prípravky; sterilizačné prípravky; absorpčné tampóny; dámske vložky; hygienické nohavičky; hygienické vložky; prípravky na dezodoráciu vzduchu; dezodoranty na obleky a textilné materiály; prípravky proti poteniu; masti na lekárske použitie; obrúsky napustené farmaceutickými prípravkami; repelenty proti hmyzu; náplasti; obväzový materiál; vata na lekárske účely; fungicídy; herbicídy; chemické prípravky na ošetrovanie plesne.
21 - Keramické výrobky pre domácnosť; mopy; žmýkačky na mopy; handry na umývanie dlážky; stierky (kuchynské náradie); špongie pre domácnosť; špongie na umývanie; abrazívne špongie na pokožku; potreby pre domácnosť; špongie antibakteriálne, tvarované, teflónové, masážne, hygienické, detské alebo profilované špongie na umývanie, čistenie, na použitie v domácnosti; špongie zo syntetickej jelenice; špongie s abrazívom na čistenie; držiaky na špongie; handry na čistenie; abrazívne handry na čistenie; stierky so špongiou na umývanie okien; špongiové utierky na umývanie a použitie v domácnosti; syntetická jelenica na umývanie a utieranie; handry na čistenie alebo umývanie; netkané handry na čistenie alebo umývanie; kovové drôtenky; drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; plastové drôtenky na čistenie; drôtenky z oceľovej alebo nerezovej vlny na čistenie; zásobníky na kotúčový toaletný papier; dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; držiaky na mydlo; rukavice pre domácnosť; rukavice na leštenie; kozmetické pomôcky; odličovacie pomôcky; záhradnícke rukavice; rukavice na umývanie automobilov; kozmetické špachtle; špongie na nanášanie líčidiel; prachovky; prachovky na nábytok; sušiaky na bielizeň; štipce na bielizeň; kefárske výrobky; kefy; kefky na umývanie riadu; kefy na obuv; kefky na nechty; zubné kefky; elektrické zubné kefky; kefy na čistenie nádrží a nádob; záchodové kefy; sitá pre domácnosť; handry na čistenie; usne na leštenie; jelenica na čistenie; semiš na čistenie; lopatka a zmetáčik na omrvinky; puzdrá na hrebene; vlnený odpad na čistenie; bavlnený odpad na čistenie; kúdeľ na čistenie; gumové zvony na čistenie odpadových potrubí; nástroje na čistenie na ručný pohon; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem elektrických; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); pohlcovače dymu pre domácnosť; štetky na decht s dlhou rúčkou; papierové podnosy na použitie v domácnosti; koše pre domácnosť; hrebene; leštičky na vosk (nie elektrické); leštiace zariadenia na čistenie topánok okrem elektrických; smetné nádoby; odpadkové koše na papier; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; toaletné pomôcky; štetky na holenie; toaletné nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; elektrické kefy (nie časti strojov); aerosólové dávkovače (nie na lekárske účely); nízkotlakové autoklávy (nie elektrické); podlievacie pipety (kuchynské náradie); lapače hmyzu; muchoťapky.
24 - Bytový textil; textílie a ich náhradky; textilné utierky, obrúsky, utierky na riad, utierky z netkaného textilu, pijavé utierky na riad, mikrovláknové utierky, umývacie rukavice, netkané textílie, textilné obrúsky na odstraňovanie šminiek, textilné utierky na tvár, textilné vreckovky; kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); textilné materiály; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; papierové posteľné pokrývky; prikrývky; textilné vrecká na umývanie; ochranné poťahy na nábytok; posteľná bielizeň; stolová bielizeň (nie papierová); textilné vreckovky; textilné odličovacie obrúsky; textilné prestieranie na stolovanie; poťahy na poklopy záchodov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 21 a 24 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, 21 a 24 tohto zoznamu, vrátane predaja prostredníctvom internetu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; lepenie plagátov; marketing; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby);prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárske práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu; prenájom predajných stánkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.08, 27.05.11, 27.07.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dávidová Michaela; Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/1, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1481-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 16.08.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1481-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.07.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 21.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 1481-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku