Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1475-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  253955 
(151)  Dátum zápisu  09.12.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  09.12.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1475-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.07.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.01.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Cestovné tašky; peňaženky; školské tašky (aktovky); plecniaky; kabelky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá.
28 - Lopty na hranie; balóny na hranie; hojdacie koníky; dojčenské fľaše pre bábiky; kolky (figúrky); guľky na hranie; hračky; stavebnicové kocky (hračky); hracie lopty; stavebnice; dáma (hra); kocky (hra); domino (hra); šachové hry; šachovnice; hracie dosky na dámu; hry; poháre na kocky (na hru); spoločenské hry; rakety (športové náradie); postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; modely automobilov; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; kolky (hra); vĺčiky (hračky); kolotoče nad detské postieľky; šmykľavky (na hry); medvedíky (hračky); stolové hry; lietajúce taniere (hračky); plyšové hračky; vozidlá (hračky); hlavolamy (puzzle); hracie karty; skladacie modely (hračky); mäkké hračky; hračkárske modely; figúrky (hračky); matriošky; hracie deky pre batoľatá; detské dečky spojené s plyšovou hračkou; detské trojkolky; hračkárska kozmetika (imitácia kozmetiky); modelovacie tmely (hračky); modelovacie pasty (hračky); hračkárske stany; detské záhradné domčeky; hry na pamäť; bezmotorové hračky na jazdenie; čajové súpravy na hranie; detské píšťalky; detské súpravy na šitie; drevené hračky; drevené stavebnicové kocky na hranie; hračkárske chemické súpravy; hračkárske domáce spotrebiče; hračkárske formičky na pečenie; hračkárske gitary; hračkárske harmoniky; hračkárske hodinky a hodiny; hračkárske hrady a zámky; hračkárske hudobné nástroje; hračkárske hudobné skrinky; hračkárske klavíry; hračkárske lietadlá; hračkárske lode; hračkárske potraviny; hračkárske ručné náradie; hračky do piesku; hračky do vane; hračky ktoré sa dajú stláčať; hračkárske vedierka a lopatky; hračkárske vozidlá na jazdenie; hračkárske xylofóny; hračky z bambusu; hračky z textilných materiálov; hračky-zvieratká; hrkálky s hryzátkom; inteligentné hračky; inteligentné plyšové hračky; manipulačné hry; manipulačné logické hry; manipulačné logické puzzle (skladačky); manipulačné rébusy a hlavolamy; rolové hry (RPG hry). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.07, 21.01.16, 21.03.01, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, ružová, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Minigroup, s.r.o.; Hurbanova 1572/39, 911 01 Trenčín 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.; Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2020 9/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.01.2021 1/2021 FG3M
 
POZ 1475-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.07.2020 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1475-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.07.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.07.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 21.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1475-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku