Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1470-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236910 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1470-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecia na balenie.
29 - Bujóny, vývary; prípravky na vývary; držky; klobásy, salámy, párky; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie; šunka; údeniny; zeleninové šaláty; jedlá želatína; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina; konzervované, sušené a zavárané ovocie; konzervované potraviny patriace do tejto triedy; spracované arašidy; bravčová masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; sušené hrozienka; hydina (nie živá); jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; konzervy s rybami; konzervy s ovocím a zeleninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; margarín; marmelády; maslo; mlieko; mliečne výrobky; mrazené ovocie; mrazená zelenina; pečeňové paštéty; rybie plátky (filé); konzervované ryby; sardinky.
30 - Čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; cukríky; jemné pečivo; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pastilky (cukríky); bonbóny; karamelky (cukríky); fondán; ovocné želé (cukrovinky); komprimáty (cukrovinky); mentolové cukríky; čokoládové a nečokoládové tyčinky; čokoládové a nečokoládové keksy; koláčiky; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); čokoládové nápoje; perníky, medovníky; pralinky; puding; sladké drievka (cukrovinky); sušienky; torty; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; kvasnice; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; cestoviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; chlieb všetkých druhov s výnimkou chleba pre diabetikov na lekárske účely; pečivo (rožky); sucháre; oblátky; keksy; biskvity; sladké a slané žemle; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); cukrovinky; palacinky; piškóty; pirohy (cestoviny); krupica; kukuričná múka; upravený glutén (potravina); lístkové cesto; obilninové lupienky, vločky; kukuričné vločky; makaróny; maslové a tukové cesto; potravinárska múka; výrobky z múky; prípravky z obilnín; ovsená múka; ovsená potrava; vyrážková pšeničná múka; chuťové prísady; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; výrobky z kukuričnej múky patriace do tejto triedy; sójová múka; obilninové výrobky; ryža; výrobky z ryže patriace do tejto triedy; expandované a extrudované potravinárske výrobky patriace do tejto triedy; aromatické prípravky do potravín; nálevy (chuťové prísady); marináda (chuťové prísady); extrakty, nie na lekárske účely okrem mäsových extraktov, extraktov z chalúh a extraktov chmeľu na výrobu piva; korenie; koreniny; zmes korenín; konzervačná soľ; príchute s výnimkou éterických olejov; soľ; cukor; ochutená kuchynská soľ; majonéza; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; citrusové ovocie; čerstvá cibuľa; čerstvý hrach; čerstvé arašidy; mandle (ovocie); škrupinové ovocie; semená rastlín; sezam; čerstvý hlávkový šalát; čerstvé šampiňóny; uhorky; čerstvé zemiaky; čerstvé záhradné bylinky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov; pivo; pivné koktaily.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); brandy; džin; likéry; rum; víno; vodka; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické výťažky; pálenky; liehoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 29, 30, 31, 32 a 33 tohto zoznamu; reklamná činnosť; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie náborových textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
43 - Služby barov a kaviarní; rýchle občerstvenie (bufety); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.09, 26.04.17, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.22, 27.05.24, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.03, 27.07.02, 27.99.03 
(540) Vyjadrenie