Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1470-2012
(111)  Trademark Number  236910 
(151)  Registration Date  12.03.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.10.2022 
(210)  Application Number  1470-2012 
(220)  Application Date  03.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2013 
(450)  Publication of Registration Date  06.05.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety s výnimkou textilných; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; darčeky (papiernický tovar); knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecia na balenie.
29 - Bujóny, vývary; prípravky na vývary; držky; klobásy, salámy, párky; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie; šunka; údeniny; zeleninové šaláty; jedlá želatína; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina; konzervované, sušené a zavárané ovocie; konzervované potraviny patriace do tejto triedy; spracované arašidy; bravčová masť; džemy; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; sušené hrozienka; hydina (nie živá); jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; konzervy s rybami; konzervy s ovocím a zeleninou; kyslá kapusta; zemiakové lupienky; margarín; marmelády; maslo; mlieko; mliečne výrobky; mrazené ovocie; mrazená zelenina; pečeňové paštéty; rybie plátky (filé); konzervované ryby; sardinky.
30 - Čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; cukríky; jemné pečivo; vianočné kolekcie a iné cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pastilky (cukríky); bonbóny; karamelky (cukríky); fondán; ovocné želé (cukrovinky); komprimáty (cukrovinky); mentolové cukríky; čokoládové a nečokoládové tyčinky; čokoládové a nečokoládové keksy; koláčiky; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); čokoládové nápoje; perníky, medovníky; pralinky; puding; sladké drievka (cukrovinky); sušienky; torty; výrobky z kakaa; zákusky, koláče; zmrzliny; žuvačky; pekárske droždie; kvasnice; prášok do pečiva; cestá; cestá na koláče; cestoviny; droždie do cesta; chlieb; nekysnutý chlieb; chlieb všetkých druhov s výnimkou chleba pre diabetikov na lekárske účely; pečivo (rožky); sucháre; oblátky; keksy; biskvity; sladké a slané žemle; koláče s plnkou; krekery (slané pečivo); cukrovinky; palacinky; piškóty; pirohy (cestoviny); krupica; kukuričná múka; upravený glutén (potravina); lístkové cesto; obilninové lupienky, vločky; kukuričné vločky; makaróny; maslové a tukové cesto; potravinárska múka; výrobky z múky; prípravky z obilnín; ovsená múka; ovsená potrava; vyrážková pšeničná múka; chuťové prísady; príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; výrobky z kukuričnej múky patriace do tejto triedy; sójová múka; obilninové výrobky; ryža; výrobky z ryže patriace do tejto triedy; expandované a extrudované potravinárske výrobky patriace do tejto triedy; aromatické prípravky do potravín; nálevy (chuťové prísady); marináda (chuťové prísady); extrakty, nie na lekárske účely okrem mäsových extraktov, extraktov z chalúh a extraktov chmeľu na výrobu piva; korenie; koreniny; zmes korenín; konzervačná soľ; príchute s výnimkou éterických olejov; soľ; cukor; ochutená kuchynská soľ; majonéza; horčica; kečup; sójová omáčka; paradajková omáčka; ocot; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady).
31 - Čerstvé ovocie a zelenina; citrusové ovocie; čerstvá cibuľa; čerstvý hrach; čerstvé arašidy; mandle (ovocie); škrupinové ovocie; semená rastlín; sezam; čerstvý hlávkový šalát; čerstvé šampiňóny; uhorky; čerstvé zemiaky; čerstvé záhradné bylinky.
32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické výťažky z ovocia; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; stolové vody; vody (nápoje); ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých nápojov; pivo; pivné koktaily.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva); brandy; džin; likéry; rum; víno; vodka; alkoholické koktaily; destilované nápoje; alkoholické výťažky; pálenky; liehoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 16, 29, 30, 31, 32 a 33 tohto zoznamu; reklamná činnosť; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; aktualizovanie reklamných materiálov, reklamných zvukovo-obrazových záznamov a reklamných periodických a neperiodických publikácií; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie náborových textov; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; marketingové štúdie; nábor zamestnancov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prenájom predajných automatov; predvádzanie tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
43 - Služby barov a kaviarní; rýchle občerstvenie (bufety); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.09, 26.04.17, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.22, 27.05.24, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.03, 27.07.02, 27.99.03 
(540) Trademark