Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 146
(111)  Trademark Number  91336 
(151)  Registration Date  07.01.1913 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.01.2023 
(210)  Application Number  146 
(220)  Application Date  07.01.1913 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Brúsiace prostriedky všetkých druhov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Carborundum 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.; Tovární 363, 294 71 Benátky nad Jizerou; CZ 
(740)  Attorney(s)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  International Registration Number  167317 
(800)  International Registration Date  20. 02. 1973 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.01.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2003 5/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 146
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.01.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 146
S/N Item Name Date Type Document Payment
dodatok k osvedčeniu OZ Type Sent document
Žiadosť o obnovu 29.10.1992 Type Delivered
pokyn na obnovu zápisu 17.04.1998 Type Internal Letter
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.01.2003 Type Delivered
Plná moc 08.01.2003 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.01.2003 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2003 Type Payment
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.01.2003 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 28.01.2003 Type Sent document
pokyn na zápis prevodu 26.02.2003 Type Internal Letter
pokyn na obnovu zápisu 26.02.2003 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.09.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.09.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 22.12.2022 Type Delivered
POZ 146
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu, národní podnik
Továrny strojírenské techniky, koncern, Praha
Spojené závody na výrobu karborunda a elektritu, n. p.
1 Prevod majiteľa 28.02.2003 CARBORUNDUM ELECTRITE a. s. CARBORUNDUM - ELECTRITE spojené závody Benátky nad Jizerou
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.02.2003 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. CARBORUNDUM ELECTRITE a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku