Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1467-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234586 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1467-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchute, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.01, 11.03.04, 05.07.01, 25.07.25, 26.04.08, 26.04.04, 26.04.24, 26.04.19, 26.01.04, 26.01.19, 26.01.16, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.15, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie