Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 145-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  145-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 26, 35, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; kostýmy, obleky; saká; nohavice; plášte (odevy); sukne; konfekcia (odevy); košele; bundy; vesty; tričká; športové odevy; spodná bielizeň; blúzky (odevy); kravaty; opasky (časti odevov); klobúky; šály; ponožky; pančuchy; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň zabraňujúca poteniu; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); športové tričká, dresy; športové tielka; vrchné ošatenie; pleteniny (oblečenie); odevy pre dojčatá; pulóvre; polokošele; teplákové a gymnastické úbory; detské nohavičky (bielizeň); dámske nohavičky; košieľky pre deti a ženy; nočné košele; pyžamá; tielka; háčkované plédy (oblečenie).
26 - Pracky (odevné doplnky); perie (odevné doplnky).
35 - Maloobchodné služby s odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy; obchodné sprostredkovateľské služby.
40 - Dámske krajčírstvo, šitie; farbenie kožušín; farbenie tkanín; farbenie textílií; lemovanie alebo obšívanie tkanín; pánske krajčírstvo; úpravy a prešívanie oblečenia; úprava tkanín; úprava textílií; vyšívanie.
42 - Módne návrhárstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 27.05.01, 27.99.07, 27.99.18, 27.99.12, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GRL s. r. o.; Mariánska 596/50, Prievidza 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Simona Laktišová, advokátka; Májkova 3, 811 07 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 145-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 145-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.01.2022 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 26.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 24.05.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.06.2022 Typ Doručené
POZ 145-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku