Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1446-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1446-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Pekárske a cukrárske výrobky; biskvity (sušienky); keksy, sušienky; koláče; múčniky; torty, zákusky; čokoládové peny; zmrzliny; dezerty (cukrovinky); nanuky; ryža; cestoviny; obilniny; prípravky z obilnín; čaj; káva; kakao; varená čokoláda; čokoládové nápoje; kávové výťažky; kávové náhradky; rastlinné prípravky (kávové náhradky); neliečivé cukrovinky; jemné pečivo; sucháre; vodové zmrzliny; smotanové zmrzliny; mrazené cukrovinky; chladené a mrazené dezerty (cukrovinky); chladené a mrazené zákusky; šerbety (zmrzlinové nápoje); chlieb; jemné cestá na koláče; čokoládové nátierky; čokoládovo orieškové nátierky; čokoláda; pizza; pizzové základy (chuťové prísady); omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na cestoviny a ryžu; šalátové dressingy (chuťové prísady); majonézy; omáčky (chuťové prísady).
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu prostredníctvom internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RAINBOW CAKE - DÚHOVÁ TORTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRO-CAPITAL Co., k.s.; Krásna 1064/32, 924 01 Galanta; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1446-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1446-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 09.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 09.07.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.07.2018 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2018 Typ Platba
6 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 09.11.2018 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 09.11.2018 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 22.11.2018 Typ Doručené
7a Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 29.11.2018 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.12.2018 Typ Odoslané
10 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 03.12.2018 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 17.12.2018 Typ Doručené
12 Žiadosť inde neuvedená 29.10.2019 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 29.10.2019 Typ Doručené
12b Plná moc 29.10.2019 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
14 všeobecný referátnik 06.11.2019 Typ Odoslané
15 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 23.01.2020 Typ Odoslané
16 Výpoveď plnej moci 30.01.2020 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 07.02.2020 Typ Odoslané
18 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 06.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1446-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku