Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1442-2001
(111)  Trademark Number  196795 
(151)  Registration Date  11.10.2001 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.05.2021 
(210)  Application Number  1442-2001 
(220)  Application Date  11.05.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.07.2001 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným liečivým účinkom, cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov upravené na lekárske účely.
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie, rôsoly, zaváraniny, ovocné želé, želatína, spracované orechy, arašidy, sušené a varené ovocie.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cukríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče, krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, biskvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, želé, napolitánky, pastilky, tyčinky, žuvačky, obilné prípravky, mandľové cukrovinky, marcipán, mentolové cukríky, pralinky, biskvity, výrobky z obilnín, zákusky, müsli, ovocné želé, kakao, káva, čaj, cukor, med, kávové náhradky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DAFFERS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  I.D.C. Holding, a.s.; Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  775456 
(800)  International Registration Date  11. 10. 2001 
(800)  Country of International Trademark Registration  AL; AT; BA; BG; BX; BY; CZ; DE; EE; ES; FR; HR; HU; CH; IT; KG; LT; LV; MK; PL; PT; RO; RU; SI; UA; YU 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.07.2001 07/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2002 01/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.06.2002 06/2002 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 23.06.2021 12/2021 ND3M
 
POZ 1442-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1442-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2001 Type Delivered
1a Plná moc 11.05.2001 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.05.2001 Type Delivered
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 01.06.2001 Type Sent document
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.06.2001 Type Payment
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2001 Type Payment
6 výsledok rešerše 15.06.2001 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.06.2001 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.10.2001 Type Sent document
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Type Sent document
10 vyžiadanie poplatku v CHF Type Sent document
11 sprievodný list do OMPI 06.11.2001 Type Sent document
12 Notifikácia z OMPI 03.04.2002 Type Delivered
13 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Type Sent document
14 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Type Sent document
15 Výpoveď plnej moci 13.07.2007 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 27.07.2007 Type Sent document
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.03.2011 Type Delivered
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2011 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2011 Type Sent document
20 Notifikácia z OMPI 05.12.2011 Type Delivered
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.11.2018 Type Delivered
21a Generálna plná moc 20.11.2018 Type Delivered
22 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2019 Type Sent document
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Type Delivered
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
24a Generálna plná moc 03.05.2021 Type Delivered
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.05.2021 Type Sent document
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2021 Type Payment
27 dodatok k osvedčeniu OZ 03.06.2021 Type Sent document
POZ 1442-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2007 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2019 I.D.C. Holding, a.s. I. D. C. Holding, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku