Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1435-2021
(111)  Trademark Number  256833 
(151)  Registration Date  04.01.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  04.01.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1435-2021 
(220)  Application Date  21.05.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  29.09.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.01.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  35 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; marketing; cielený marketing. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Factcool 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FC ecom, s.r.o.; Veľkomoravská 2866/9, 911 05 Trenčín 5; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number  1625509 
(800)  International Registration Date  13. 09. 2021 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  21.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2021 23/2021 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.2022 01/2022 FG3M
 
POZ 1435-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1435-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.05.2021 Type Delivered
1a Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Type Delivered
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Type Delivered
1c Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Type Delivered
1d Plná moc 21.05.2021 Type Delivered
1e Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Type Delivered
1f Príloha inde neuvedená 21.05.2021 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.05.2021 Type Delivered
2a Osvedčovacia doložka 21.05.2021 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 24.05.2021 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2021 Type Payment
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.05.2021 Type Payment
6 výsledok rešerše 31.05.2021 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.05.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 30.07.2021 Type Delivered
8b Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Type Delivered
8c Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Type Delivered
8d Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Type Delivered
8e Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Type Delivered
8f Príloha inde neuvedená 30.07.2021 Type Delivered
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 13.09.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie POZ 13.09.2021 Type Internal Letter
11 vyžiadanie poplatku v CHF 16.09.2021 Type Sent document
12 Notifikácia z OMPI 11.11.2021 Type Delivered
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.01.2022 Type Sent document
POZ 1435-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku